Skip to main content

Trwa budowa ścieżki rowerowej pomiędzy szkołą na ul. Ostródzkiej i szkołą na ul. Warzelniczą

Na początku 2017 roku otrzymałam informację, że koszt budowy 770-metrowej ścieżki rowerowej przy ul. Hemara od ul. Ostródzkiej do nowo budowanej szkoły przy Warzelniczej wynosi 1,8 mln zł. Na budowę takiej ścieżki nie było środków.

Podczas badań "Mapa Marzeń Koniecznych Białołęczan" Moja Białołęka wspólnie z młodzieżą i urzędem dzielnicy wypracowałam trzykrotnie tańsze rozwiązanie dla rejonu ul. Ostródzkiej. To poprowadzenie ścieżki na istniejącym przy szkole kanale z wykorzystaniem drogi za szkołą za ok. 500 tys. zł i poprowadzone na gruntach należących do m.st. Warszawy.

Dużą zaletą jest zaangażowanie młodzieży we współtworzenie przestrzeni.

W odpowiedzi na mój wniosek, za pośrednictwem Zarządu, radni Warszawy przyznali środki. Na początku roku szkolnego będziecie mogli z tego korzystać.

Budowa ścieżki to pierwszy krok w powstanie centrum lokalnego. Pomiędzy dwiema szkołami, do których będzie uczęszczać ponad 2,5 tys. uczniów, wokół ścieżki rowerowo- rolkowej i dla pieszych może też powstać park linearny. Uczniowie Szkoły nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w kolejnych etapach dodadzą tam własne pomysły np. trampoliny, ścieżki sensoryczne oraz place do gier i zabaw.