Skip to main content

Sprawozdanie 2024

Szanowni Państwo!

Przekazuję Państwu sprawozdanie z mojej działalności jako radnej Białołęki. Część z tych działań Państwo znacie, odbyły się przy zaangażowaniu wielu osób. Zatem ta prezentacja będzie cząstką naszej wspólnej społecznej historii oraz powodem do satysfakcji i inspiracją do kolejnych działań w przyszłości.

Pracę radnej przedstawiam w podziale na lata. Tak jak mówi się, że „jest czas siania i czas zbiorów”, tak, i działania w ciągu tych lat różnią się między sobą. W pierwszym okresie koncentrtuję się głównie na sprawach bieżących, zgłaszanych jako pilne interwencje często jeszcze przed wyborami. Dbam też o wizję, której efekty mogliście Państwo obserwować w następnych latach. W kolejnych latach „wychodzę na szersze wody” stając się ekspertem białołęckich spraw, reprezentując Nas poprzez udział w konsultacjach strategii i spotkaniach w skali miasta, województwa, Polski. Cztery lata to wbrew pozorom bardzo dużo czasu, jeśli nie zmarnuje się żadnego dnia.

Ja z każdego dnia się rozliczam przed Państwem dziękując za zaufanie i pokazując, że głos
oddany na mnie to inwestycja w przyszłość Białołęki.

Jestem radną, która zmienia Białołękę na lepsze