Skip to main content

Program 2010-2014

Zmieniam Białołękę na lepsze.

Jako prezes stowarzyszenia Moja Białołęka w ciągu kilku lat działalności społecznej podjęłam kilkadziesiąt inicjatyw. Koordynowałam pracę czterech grup tematycznych,  zdobywając w działaniu praktyczną wiedzę z obszarów: zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury i komunikacji, edukacji i historii, zagospodarowania czasu wolnego. Stałam się ekspertem białołęckich spraw.


Jeśli dzięki Państwa poparciu zostanę Radną, dołożę wszelkich starań, by:

poprawić komunikację i infrastrukturę

 • utworzyć nowe połączenie autobusowe do tramwaju na Annopolu, zmodernizować ulice dojazdowe do tramwaju: Przykoszarową, Szlachecką, Daniszewską,
 • wybudować parking przy tramwaju na Annopolu
 • wybudować parking przy Stacji Płudy, zwiększyć częstotliwość kursowania SKM
 • zmodernizować skrzyżowania ul. Skarbka z Gór – Berensona; ul. Juranda ze Spychowa – Ostródzka, ul. Kąty Grodziskie – Zdziarska, ul. Zdziarska – Ostródzka
 • zmodernizować ulicę Kąty Grodziskie
 • podejmować inicjatywy w sprawie zaniedbanych dróg, chodników, oświetlenia ulic

poprawić bezpieczeństwo

 • uczniów docierających do szkół tj. dokonać analizy sytuacji każdej ze szkół, podjąć działania o odpowiednie parkingi przy szkołach, ścieżki rowerowe, przeprowadzić akcję rowerzysto bądź widoczny
 • zainicjować powstanie Jednostki Straży Pożarnej przy ul. Ostródzkiej
 • zainicjować powstanie studium rewitalizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Długiej

zadbać o edukację, kulturę, sport, sprawy społeczne

 • zainicjować powstanie liceum,
 • przy szkole na ul. Głębockiej ulokować bibliotekę dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • współtworzyć filię Domu Kultury z miejscem na warsztaty pozaszkolne tzw. Mazowieckie Centrum w Centrum, czyli edukacyjną zagrodę wiejską
 • wybudować boisko na terenie rekreacyjnym przy ul. Ruskowy Bród
 • dbać o dialog pomiędzy mieszkańcami, a radnymi

poprawić jakość życia:

 • podjąć działania na rzecz powstania Centrum Lokalnego na ul. Ostródzkiej,
 • założyć park pomiędzy osiedlami Derby i Agroman,
 • chronić wody gruntowe, rozwijać wodociągi i kanalizację

Materiały wyborcze