Skip to main content

Równanie parkingu na Kobiałce

Zwróciłam się z uprzejmą prośbą o wyrównanie parkingu przy szkole podstawowej przy ul. Kobiałka oraz uzupełnienie chodnika dla pieszych, tak, aby można było przez parking przejść po chodniku. W części jest chodnik (od osiedla Regaty) jednak nie jest dokończony i mieszkańcy zgłaszają potrzebę poprowadzenia od furtki przy szkole do ulicy.

Parking do 31 lipca ma zostać wyrównany, a chodnik uzupełniony w 2020 roku.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6A4EA329-6C72-48D6-A4FD-AC810FF11781,frameless.htm