Skip to main content

Kajakowe veturilo

Złożyłam interpelację w sprawie rozszerzenia systemu rowerowego veturilo o kajakowe veturilo nad brzegiem Wisły i Kanału Żerańskiego.  

Inspiracją jest system, który z powodzeniem działa na terenie Regionalnego Parku Mississippi. Pozostaje pod nadzorem amerykańskiej Służby Parków Narodowych (Natonal Park Service). Jest to przykład udanej współpracy wielu różnych partnerów, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Dzięki systemowi kajakowego veturilo ludzie, którzy nie mają swojego sprzętu, mogą skorzystać z kajaków Mississippi River Paddle Share. Jest to również nowatorska forma transportu. Amerykańskie kajakowe veturilo połączono z wypożyczalniami rowerów – w jedną stronę można popłynąć kajakiem, w drugą wrócić rowerem. System z Mississippi zdaniem mieszkańców biorących udział w badaniach Stowarzyszenia Moja Białołęka przy współpracy m.in. z m.st. Warszawa pdt. „Mapa Marzeń Koniecznych Białołęczan” świetnie, by się sprawdził w warszawskich warunkach w połączeniu właśnie z rowerowym veturilo, a młodym ludziom dałby szansę na rozwijanie swoich sportowych pasji bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt.

To moja 57 interpelacja podczas pełnienia funkcji radnej miasta. Jak na innowację przystało, skierowałam ją drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu poufnego profilu – co jest dla mnie nowością, gdyż do tej pory w Radzie Miasta składałam osobiście. Zobaczycie ją Państwo wkrótce pod linkiem:

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Bialoleka/Rada_2014_2018/Interpelacje_zapytania/default.htm?Radny=Agnieszka+Borowska&Organ=1&Kadencja=3&srh=1