Obszary działania -> Ochrona środowiska

18.08.2019 19:49 Kategoria: Ochrona środowiska

Rowy melioracyjne

W Radzie m.st. Warszawa zajmuję się przeciwdziałaniom zmiany klimatu zwracając uwagę na potrzebę istnienia sprawnego systemu odwodnienia, tworzenia zbiorników retencyjnych i zapobiegania powodziom oraz suszy.


Ekspertyza sieci rowów melioracji szczegółowej na terenie Białołęki

Zwróciłam się z prośbą o nadanie priorytetu ochronie wód i melioracji szczegółowej zlokalizowanej na terenie Dzielnicy Białołęka w szczególności na terenach Zielonej Białołęki tj. Osiedla Kobiałka, Augustówek, Mańki – Wojdy. Augustów, Grodzisk, Lewandów, Brzeziny, Szamocin oraz terenach osiedli Nowodwory i Winnica.

W odpowiedzi na mój wniosek Prezydent m.st. Warszawa zlecił wykonanie ekspertyzy. Ekspertyza  zwiększy prowadzenie racjonalnej i właściwej gospodarki wodnej w oparciu o istniejące zasoby wodne ok. 50 km. rowów melioracyjnych pozostających w utrzymaniu Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz wskażą zagrożenia wynikające z możliwości wystąpienia lokalnych podtopień.

Stan rowów jest w niektórych miejscach jest zły, co dla całego systemu ma negatywne konsekwencje. Mieszkańcy obserwują też coraz liczniejsze kolonie bobrów, które budują tamy i tworzą rozlewiska wśród domów np. w okolicach ul. Ostródzkiej.

Historia działań
•    Interpelacja nr 778 z dn. 25-04-2019 ekspertyzy sieci rowów melioracji szczegółowej pozostających w utrzymaniu Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa wraz z opracowaniem geoportalu ww. sieci rowów.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/97B15DCC-FC97-4390-9DC3-255EA1DB3BAE,frameless.htm