Obszary działania -> Zdrowie, Sprawy Społeczne

08.11.2014 22:53 Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Wyświetl tylko kategorię:Zdrowie, Sprawy Społeczne

Wielospecjalistyczna Przychodnia ze Szpitalem Jednego Dnia

Jako Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prowadzę od 2010 roku działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w Białołęce.


Od diagnozy radnych do Przychodni Specjalistycznej zwanej Szpitalem Jednego Dnia

Poprawa jakości opieki zdrowotnej na Białołęce stała się celem radnych Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia w latach 2010-2014, Zarządu Dzielnicy i Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy. Radni Komisji pod moim przewodnictwem przeprowadzili diagnozę.  Okazało się, że na Białołęce są dwa i pół etaty ginekologów, specjalistyki dziecięcej nie ma  wcale. Brak dostępu do lekarzy specjalistów skutkuje nieodwracalnymi zjawiskami m.in. takimi pogłębianie się wad słuchu, wzroku, późniejszym wykrywaniem wielu schorzeń u dzieci. Radni podjęli Stanowisko Rady Dzielnicy Białołęka z dnia 31 maja 2012 roku o poprawę opieki zdrowotnej na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów i utworzenie nowej placówki medycznej stało się głównym priorytetem.

Zarząd Dzielnicy podjął działania proponując dwukrotnie lokalizację nowej placówki. Lokalizacje jednak przepadały  z powodu braku środków w m.st. Warszawa.
Jednym z punktów przełomowych było posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka i Biurem Polityki Zdrowotnej w wrześniu zeszłego roku. Powstała na niej bardzo konkretna koncepcja Przychodni Specjalistycznej zwanej Szpitalem Jednego Dnia. Placówka ta na wzór przychodni na Ursynowie na ul. Kajakowej  powinna łączyć opiekę podstawową dla dorosłych i dzieci, ze specjalistyką, diagnostyką oraz chirurgią, czyli szpitalem jednego dnia.

W chwili obecnej propozycję mają zaopiniować radni m.st. Warszawy na Komisji Zdrowia, a radni Białołęki ponawiają postulaty w sprawie powstania Przychodni Specjalistycznej zwanej Szpitalem Jednego Dnia . Równolegle toczy się dyskusja na temat utworzenia szpitala na Białołęce na ok. 200 łóżek. Nie należy tych dyskusji utożsamiać. W pierwszej kolejności należy umożliwić mieszkańcom dostęp do lekarzy specjalistów.

Kalendarz działań w sprawie poprawy jakości opieki zdrowotnej na Białołęce, w tym utworzenia Wielospecjalistycznej Przychodni ze Szpitalem Jednego Dnia.

7 września 2011

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z udziałem Dyrektorem Biura Polityki Zdrowotnej m.st.Warszawy

Celem posiedzenia Komisji było omówienie spraw związanych z kontynuacją badań nad zdrowiem mieszkańców Warszawy na Białołęce oraz prezentacja istotnych aspektów mających wpływ w opinii Komisji na stan zdrowia mieszkańców Białołęki.

29 listopada 2011

Deklaracja Biura Polityki Zdrowotnej m.st.Warszawy podjęcia działań na rzecz stworzenia warunków, aby poprawa dostępu do świadczeń specjalistycznych była możliwa. Zaproszenie do współdziałania i wspólnych z radnymi Komisji i Zarządem spotkań w celu wypracowania rozwiązań poprawiających sytuacji.

5 grudnia 2011

Uchwała Rady Dzielnicy Białołęka m.st.Warszawy z dnia 05.12.2011 roku
"Wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Rady m. st. Warszawy, Prezydenta m. st. Warszawy o poprawę opieki zdrowotnej na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy"
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B36ACCF2-1202-486D-9111-BC4F3D392CC0,frameless.htm

31 maja 2012

Stanowisko Rady Dzielnicy Białołęka m.st.Warszawy z dnia 31.05. 2012 roku w sprawie wniosku do Rady m.st.Warszawy o poprawę opieki zdrowotnej na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

 1. Opracowanie rozwiązań w celu utworzenia nowych przychodni i gabinetów lekarskich w celu utworzenia publicznej placówki opieki medycznej we wschodniej części Dzielnicy.
 2. Podjęcie działań inicjujących i wspierających utworzenie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej na terenie Białołęki
 3. Poprawa opieki medycznej w szkołach -  W chwili obecnej dzieci w wieku szkolnym zameldowanych w naszej Dzielnicy jest 12277 z czego do szkół białołęckich uczęszcza  9934. Na terenie Dzielnicy Białołęka ogółem jest 16 szkół, w przedziałach 500 - 1000 jest 12. W większości szkół gwarantowane świadczenia zdrowotne pełnione przez pielęgniarki szkolne, realizowane są jedynie przez 2-3 dni w tygodniu. Przy tak dużych skupiskach dzieci, gdy dojazd ze szkół do najbliższych ambulatoriów czy szpitali trwa często 30-45 minut i jest duże niebezpieczeństwo urazów i wypadków - 2-3 dni są niewystarczające.
  Radni oczekują zwiększenia przez NFZ dostępności do pielęgniarki szkolnej z 2 - 3 dni na 5 dni w tygodniu, nie mniej niż 6 godzin dziennie w szkołach, w których liczba dzieci zawiera się w przedziale 500-1000
 4. Zwiększenie miejsc profilaktyki zdrowotnej i regularnej aktywności fizycznej na obszarze Wschodniej Białołęki np. poprzez budowę basenu - w chwili obecnej na obszarze nie ma miejsc profilaktyki sportu ogólnie dostępnych, które umożliwiają m.in. dążenie do obniżenia Chorób Układu Krążenia
 5. Zapewnienie lepszego dostępu do usług rehabilitacyjnych, utworzenia centrum zdrowia psychicznego i poradni leczenia uzależnień
 6. Dążenie do obniżenia Chorób Układu Krążenia, m.in. poprzez utworzenie przestrzeni do profilaktyki zdrowotnej i regularnej aktywności fizycznej na obszarze Wschodniej Białołęki np. poprzez budowę basenu

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B5B3694B-9466-4F28-B72A-F0097899C2B2,frameless.htm

23 października 2013

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia z udziałem Dyrektorem Biura Polityki Zdrowotnej m.st.Warszawy oraz Dyrektora SPZOZ Białołęka pdt. "Zmiany w opiece zdrowotnej dzielnicy Białołęka"

Celem posiedzenia Komisji były m.in.

1. Przedstawienie radnym Komisji informacji, jakie działania zostały podjęte przez SPZOZ i Biuro Polityki Zdrowotnej w celu poprawienia dostępności do świadczeń w roku 2012 - 2013.

Dyrektor SPZOZ przedstawił informację o:

 • zwiększeniu dostępności do pielęgniarek w szkołach - we wszystkich szkołach pielęgniarki są przez 5 dni w tygodniu
 • zwiększeniu dostępu do specjalistów. SPZOZ przeznaczył 283 tys 300 zł na  tzw. "nadwykonania usług" było to: usługi w poradni zdrowia psychicznego - 135 tys zł, w rehabilitacji - 21 tys. 596 zł, w stomatologii - 5 tys. 453 zł

Zwiększenia kontraktów NFZ wyniosły o 117 tys., z czego 6 tys. 500 zł zostało przeznaczone na świadczenia opieki zdrowia psychicznego
Ilość etatów ginekologów z 2,5 wzrosła do 3.

Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej wraz z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy J.Wojciechowiczem wypracowują wspólną koncepcję polityki względem NFZ. Jednym z elementów tej polityki jest przeciwstawianie się obniżeniom kontraktowań NFZ, na co zwrócili radni uwagę w stanowisku rady.

2. Opracowanie rozwiązań w celu utworzenia nowych przychodni i gabinetów lekarskich w celu utworzenia publicznej placówki opieki medycznej we wschodniej części Dzielnicy - prace analityczne
Powstała koncepcja Wielospecjalistycznej przychodni ze Szpitalem Jednego dnia nazwana "Kajakową bis", trwają analizy nad utworzeniem przychodni przy nowobudowanej szkole przy ul. Warzelniczej,
zarząd proponuje lokalizację przy ul. Głębockiej

3. Nocna Pomoc Lekarska - analizy, prezentacja działań Anny Majchrzak w sprawie utworzenia konsorcjum

11 grudnia 2013

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Jednym z punktów posiedzenia były sprawy związane ze sprawami "Zmian w opiece zdrowotnej dzielnicy Białołęka" z poprzedniego posiedzenia Komisji

26 marca 2014

Interpelacja Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Ministra Zdrowia z zapytaniem, czy program skrócenia kolejek, który jest obecnie opracowany obejmuje poprawę jakości opieki zdrowotnej zgodnie ze stanowiskiem rady z 2012 roku.

interpelacja
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f1c02/kkaftgdqimdlmazmwnsotknkoxvfumaq/11521Borowska.pdf

odpowiedzi:
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f2f24/lmbcqrvpynojqvsdmnbasieaegyrjbnt/11523Borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f41b8/jemmmvnqhrldwjwczlgjetqlpkytpeip/11524Borowskakopiakopia.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f5383/udfhxqsyxyuauueoiszdernunofpttbn/11525Borowska.pdf

28 maja 2014

cd.prac analitycznych w sprawie powstania Wielospecjalistycznej Przychodni ze Szpitalem Jednego Dnia

Odpowiedź Zarządu Dzielnicy na zapytanie Agnieszki Borowskiej Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Informacja. Wobec braku potwierdzenia przez Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego możliwości wykorzystania działki przy ul. Głębockiej lokalizację należy uznać za nieaktualną.

9 maja 2014

Interpelacja Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Ministra Zdrowia - cd.czy program skrócenia kolejek, który jest obecnie opracowany obejmuje poprawę jakości opieki zdrowotnej zgodnie ze stanowiskiem rady z 2012 roku.

interpelacja
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f34fb/odvffxpiuqukeygianslhgqaudiixmzm/11871Borowska.pdf

odpowiedź:
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f410f/dhiksstkagkrupiejxyaeokogqwbsjjo/11872borowska.pdf

10 czerwca 2014

Wielospecjalistyczna Przychodnia ze Szpitalem Jednego Dnia - prace analityczne, odpowiedź Biura Polityki Zdrowotnej skierowana do Zarządu Dzielnicy w sprawie nowej propozycji lokalizacji przychodni przy ul. Warzelniczej.

24 września 2014

Stanowisko Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 24 września 2014 w sprawie "podjęcia kolejnych działań zmierzających do poprawy opieki zdrowotnej na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy"
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F36E1546-3E60-4E5D-85C3-F698D29094D9/1022941/stanowisko.pdf

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

cd.prac analitycznych w sprawie powstania Wielospecjalistycznej Przychodni ze Szpitalem Jednego Dnia - nowa propozycja Zarządu lokalizacji placówki

15 października 2014

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

cd.prac analitycznych w sprawie powstania Wielospecjalistycznej Przychodni ze Szpitalem Jednego Dnia - prezentacja Burmistrza Piotra Jaworskiego w sprawie lokalizacji placówki

22 czerwca 2015

Prezentuję na Komisji Zdrowia m.st. Warszawy stanowisko Rady Dzielnicy Białołęki w sprawie potrzeby wybudowania na terenie Zielonej Białołęki wielospecalistycznej przychodni ze szpitalem jednego dnia.
Jako przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka wraz z radnymi tej Komisji i Zarządem działałam w sprawie jej powstania od pięciu lat.

Po diagnozach, stanowiskach, interpelacjach, opracowaniu konecepcji nadszedł czas na realizację. Rada m.st. Warszawy proceduje nad stanowiskiem przygotowanym we współpracy z Radą Dzielnicy Białołęka.

Przychodnia powstanie na ul. Białołęckiej/ ul. Przykoszarowej. Inwestycja będzie warta ok. 50 mln zł.

8 grudnia 2015

Zbliża się koniec roku i na moje pytania, czy przychodnia ze szpitalem chirurgii jednego dnia pojawi się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku bieżącym z Biura Polityki Zdrowotnej otrzymałam następującą odpowiedź: "nie są dokończone prace nad koncepcją, choć sprawie nadaje się coraz większy priorytet inwestycyjny. Wiadomo, że wyznaczona i zaakceptowana lokalizacja to teren wschodniej części Białołęki przy skrzyżowaniu ul. Białołęckiej z ul. Przykoszarową".

Jako Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy zaproponowałam projekt uchwały Komisji w sprawie przyśpieszenia prac nad opracowaniem koncepcji oraz ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wielospecjalistycznej Przychodni wraz ze Szpitalem Chirurgii Jednego Dnia na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Stanowczo protestujemy przeciwko opóźnieniom we wprowadzeniu do budżetu Warszawy budowy białołęckiej przychodni wraz ze szpitalem chirurgii jednego dnia. Oczekujemy przyśpieszenia prac koncepcyjnych. Nasz protest zostanie skierowany do miejskich władz i radnych.

Protokół z posiedzenia komisji

bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Bialoleka/Rada_2014_2018/Komisje/Posiedzenia_komisji/Komisja_polityki_spolecznej_i_ochrony_zdrowia/default.htm

Relacja w Gazecie Echo Białołęckie:

tustolica.pl/co-dalej-z-przychodnia-i-szpitalem-chirurgii-jednego-dnia_72177

 

5 luty 2016

Program TVP „Pod Lupą”

Zbliża się sesja budżetowa m.st. Warszawy. Zadaję pytanie, czy będzie wielospecjalistyczna przychodnia ze szpitalem chirurgii jednego dnia ujęta w budżecie m.st. Warszawy.

Przychodnia warta 40 mln zł ma powstać przy skrzyżowaniu ul. Przykoszarowej i ul. Białołęckiej. W opinii dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej inwestycja najprawdopodobniej w tym roku znajdzie się w budżecie, gdyż jest priorytetem nie tylko radnych i mieszkańców, ale i władz m.st. Warszawy. Zapraszam do relacji w TVP "Pod Lupą" warszawa.tvp.pl/23860452/02022016

 

17 luty 2016

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z przedstawicielami Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy poświęcone nowej przychodni i poprawie opieki zdrowotnej na terenie Dzielnicy Białołęka

Program:

 1. Wielospecjalistyczna Przychodnia ze Szpitalem Chirurgii Jednego Dnia – przedstawienie koncepcji oraz informacje o stanie prac na temat utworzenia nowej przychodni na terenie wschodniej części
 2. Świadczenia m.in.:
 3. Przedstawienie informacji jakie działania zostały podjęte w celu poprawienia dostępności świadczeń w roku 2014 – 2016
 4. Jakie są plany SPZOZ na rok 2016 i czy jest przewidywane zwiększenie ilości ginekologów, psychiatrów oraz specjalistów dziecięcych?
 5. Przedstawienie informacji o NPL – sytuacja, działania, wykonania, statystyki, plany rozwoju, w szczególności pediatrii
 6. Placówki SPZOZ, sprawy organizacyjne – informacje, jakie działania modernizacji budynków zostały podjęte w celu zwiększenia świadczeń usług SPZOZ przy ul. Milenijnej oraz pozostałych placówkach SPZOZ
 7. Rehabilitacja – jak przestawia się sytuacja w celu zwiększenia dostępu do usług rehabilitacyjnych

 

Komisja odbyła się z udziałem zaproszonych gości:

 • Panem Dariuszem Hajdukiewiczem Dyrektorem Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy
 • Panią Ewą Olsińską Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego Biura Polityki Zdrowotnej
 • Panem Ireneuszem Szymańskiego Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa – Białołęka
 • Panią Katarzyną Głażewską Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia

 

Podczas spotkania poruszono m.in.:

Na wykonanie Przychodni Wielospecjalistycznej ze Szpitalem Chirurgii Jednego Dnia szacowany jest budżet 40 mln zł, wyposażenie po wybudowaniu. Inwestycja jest priorytetem władz m.st. Warszawy i trwają przygotowania do wprowadzenia jej do budżetu. Biuro Polityki Zdrowotnej nie potrafi powiedzieć o konkretnym terminie, nie mniej ma to być w tym roku i Biuro monituje nadając wysoką rangę tej inwestycji.

Przychodnia Wielospecjalistyczna ma powstać na wzór przychodni na ul. Kajakowej lecz w większym zakresie ze zwiększoną liczbą łóżek. Koncepcja jest w trakcie opracowania. Oddziały jakie zostaną przygotowane będą uwzględniały możliwości kontraktowania z NFZ, będzie to m.in. ginekologia, chirurgia, laryngologia, urologia. W szpitalu jednodniowym będzie zaplecze gabinetów specjalistycznych (ok. 10% całego obiektu), 2 sale operacyjne, laryngologia dziecięca.

Przewodnicząca A. Borowska zwróciła się z prośbą o przedstawienie szerszej propozycji koncepcji szpitala jednodniowego w momencie gdy już będzie rozpoczęcie inwestycji i etapu związanego z uzgodnieniem koncepcji. Wnosi, aby w planowanej inwestycji uwzględnić, że Białołękę zamieszkują w dużej ilości dzieci. Placówka powinna być dostosowana do świadczenia usług specjalistycznych dziecięcych w miarę możliwości w szerszym zakresie, tak, aby był możliwy dostęp również do alergologa, endokrynologa, kardiologa oraz specjalistów narządu ruchu – ortopedów, neurologów i rehabilitantów. Przewodnicząca A. Borowska prosi, aby radni mieli możliwość poznania koncepcji i skonsultowania jej z mieszkańcami.

Przewodnicząca A. Borowska zwróciła uwagę na fakt, że inwestycja budowy przychodni wielospecjalistycznej na terenie wschodniej części Białołęki właśnie wychodzi naprzeciw dyskryminacji dostępu do usług medycznych mieszkańców Białołęki. Od samego początku inicjatywy radnych była to przychodnia dla wschodniego obszaru dzielnicy, gdyż ta część jest wykluczona z dostępu. Stanowczo nie zgadza się na zmianę lokalizacji i niepoważne traktowanie tej inicjatywy Komisji i mieszkańców. Kilka lat zostało poświęcone działaniom w sprawie powstania przychodni na wschodnim terenie, a na tzw. „ostatniej prostej” pojawia się intencja zmiany lokalizacji na stronę zachodnią.

Przewodnicząca A. Borowska wraz z Wiceprzewodniczącą A. Myślińską przedstawiły na mapie zalety lokalizacji przychodni przy ul. Daniszewskiej. Jest położona w pobliżu wielotysięcznych osiedli, planowana jest modernizacja układu komunikacyjnego i połączenie z tramwajem. Lokalizacja ta jest dogodna zarówno dla osiedli położonych w pobliżu Trasy Toruńskiej takich jak Derby, Agroman, Lewandów jak i przy Białołęckiej Wiśniowy Sad, Vikingi, jak i przy granicy z Nieporętem – Kobiałka, Regaty, Zielona Dolina, Ruskowy Bród.

27 luty 2016

Wraz z radną Anną Myślińską, przy współudziale Stowarzyszenia Moja Białołęka Zbieramy podpisy – Szpital chirurgii jednego dnia i wielospecjalistyczna przychodnia na Białołęce Wschodniej

Mieszkańcy Białołęki Wschodniej wnioskują do Prezydent m.st. Warszawy o ujęcie Wielospecjalistycznej Przychodni ze Szpitalem Chirurgii Jednego Dnia przy ul. Przykoszarowej w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy w marcu 2016 roku.

Oczekiwaną lokalizacją jest rejon wschodniej części Białołęki (obszar pomiędzy ul. Płochocińską, a granicą z Markami). Stanowczo protestujemy przeciwko próbom zmiany lokalizacji. Tereny wschodniej części Białołęki zamieszkuje ponad 45 tysięcy mieszkańców, w połowie to dzieci i młodzież. Obszar jest pozbawiony dostatecznego dostępu do usług publicznej opieki medycznej. Inicjatywa powstania przychodni wraz ze szpitalem na terenie wschodniej części trwa już od czterech lat. Wnosimy o jej pilną realizację.

www.mojabialoleka.pl/szczegoly/article/733.html

7 marca 2016

Spotkanie z panią Prezydent Hanną Gronkiewicz Waltz.

1,5 godziny spędziliśmy z Anna Myślińska prezentując sytuacje na Białołęce i potrzebę umieszczenia w WPF szpitala i przychodni na terenie Wschodniej Białołęki. Przekazałyśmy pierwszą część podpisów mieszkańców.

16 marca 2016

Odbywa się Komisja Planu i Budżetu w Radzie Miasta Warszawy na której na wniosek trójki radnych Platformy Obywatelskiej do propozycji budżetu zostaje wpisana Wielospecjalistyczna Przychodnia ze Szpitalem Chirurgii jednego dnia na Białołęce.

Uczestniczę w Komisji wraz z radną Anną Myślińską i radnym Piotrem Basińskim.

https://www.facebook.com/JSzostakowski/?fref=ts

17 marca 2016

Sesja Rady m.st. Warszawy na której rada m.st. Warszawy przeznacza 40 mln zł na Szpital chirurgii jednego dnia i wielospecjalistyczna przychodnia na ul. Przykoszarowej

Dziękuję radnym m.st. Warszawy i wszystkim zaangażowanym przekazując podsumowanie działań podejmowanych wspólnie na przestrzeni pięciu lat.

17 marca 2016

Gazeta Stołeczna: Będzie szpital na Białołęce. Rada Warszawy daje 40 mln zł

"- Ma powstać we wschodniej części Białołęki, przy skrzyżowaniu ul. Przykoszarowej z Białołęcką. To teren dawnych koszar wojskowych, ruiny starych budynków należą do miasta - przybliża inwestycję dzielnicowa radna Agnieszka Borowska (PO). - Co bardzo ważne, tuż obok ma przebiegać przedłużenie u. Daniszewskiej. Gdy powstanie, Białołeka zyska wygodne połączenie między ul. Białołęcką a tramwajem na Annopolu, do pętli tramwajowej zaczną dojeżdżać autobusy - dodaje." M.Wojtczuk.

m.warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,106541,19783603,bedzie-szpital-na-bialolece-rada-warszawy-daje-40-mln-zl.html

 

Więcej:

13 maja 2015

Głos Pragi- Co ze służbą zdrowia na Białołęce?
http://glospragi.pl/wiadomosci/370-co-ze-sluzba-zdrowia-na-bialolece

7 listopada 2013

Jest szansa na publiczną przychodnię przy Głębockiej?
http://tustolica.pl/jest-szansa-na-publiczna-przychodnie-przy-glebockiej_6589

6 grudnia 2011

W tej dzielnicy najwięcej zawałów. Bo brakuje lekarzy?
W Białołęce, gdzie mieszka wiele młodych osób, najwięcej ludzi choruje na choroby układu krążenia - to pokazał raport o stanie zdrowia warszawiaków. By temu zaradzić, radni dzielnicy żądają, by pojawiło się więcej specjalistów i powstała miejska przychodnia
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,10764451,W_tej_dzielnicy_najwiecej_zawalow__Bo_brakuje_lekarzy_.html