Obszary działania -> Zagospodarowanie przestrzenne

03.11.2014 21:14 Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Wyświetl tylko kategorię:Zagospodarowanie przestrzenne

Polana nad Kanałem Żerańskim - miejsce z potencjałem


W bezpośrednim sąsiedztwie Miasteczka Regaty, nad Kanałem Żerańskim, powstał nowy teren rekreacyjny. Początkowo jest to polana z grillami, ławeczki oraz boisko z wysięgnikami do gry w piłkę siatkową. Miejsce to ma jednak olbrzymi potencjał, aby stać się terenem rekreacyjno-sportowym, podobnym do parku Bociani Zakątek. Można tu wybudować prawdziwy plac zabaw i skatepark oraz rozbudować część sportową. Pomysł na wykorzystanie potencjału polany pojawił się po rozmowach z mieszkańcami, jakie odbyły się w ramach projektu "Miasto jak My - Białołęczanie" - jak wykorzystać zasoby naturalne do animacji sportowej i kulturalnej. Był przedmiotem moich interpelacji i spotkań z Zarządem Dzielnicy, Zarządem Melioracji i Gospodarki Wodnej, z mieszkańcami.

Inicjatywę wsparli mieszkańcy i Stowarzyszenie Moja Białołęka zbierając poparcie pod inicjatywą o treści:

W związku z małą ilością parków i placów zabaw pobliżu osiedli przy ul. Kobiałka, Miasteczka Regaty, ul. Płochocińskiej, na terenie Białołęki Wschodniej wnioskujemy o utworzenie polany rekreacyjnej nad Kanałem Żerańskim z miejscem do zabaw dla dzieci, boiskiem oraz miejscami do grillowania. Kanał Żerański jest naturalnym zasobem naszej okolicy, a miejsca rekreacji umożliwiają mieszkańcom aktywny sport i wypoczynek, który w szczególności dla dzieci i młodzieży jest profilaktyką zdrowia.

Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Moja Białołęka i radną Agnieszkę Borowską wśród mieszkańców, wynika, że jest bardzo duża potrzeba wykorzystania potencjału naturalnego okolicy. Nadleśnictwa Drewnica i Legnica w odpowiedzi poprawiły oznakowania szlaków w lasach. Trwają też analizy poprowadzenia nowych szlaków w lasach, ustawienia tablic informacyjnych. Wskazane jest aby na brzegu nad Kanałem Żerańskim została ustawiona tablica z informacją o biegnącym nad Kanałem szlakiem rowerowym Narwiańskim, oraz informacji o połączeniach ze szlakami leśnymi i walorach naturalnych, historycznych, edukacyjnych Kanału Żerańskiego.

Polana leży na szlaku rowerowym łączącym trzy ważne akweny wodne - Kanał Żerański, Zalew Zegrzyński oraz rzekę Narew. Wielu z nas przejeżdżało przez to miejsce zjeżdżając z mostu w kierunku Zegrza. Jestem ciekawa Państwa pomysłów: jak zagospodarować teren, jak wykorzystać sąsiedztwo Kanału, aby powstało miejsce unikatowe i niezwykłe w swoim charakterze? Jak wykorzystać sąsiedztwo Kanału, aby powstało miejsce unikatowe i niezwykłe w swoim charakterze? Kiedyś okolice pod mostem nad Kanałem Żerańskim były miejscem zabaw tanecznych integrując nie tylko najbliższych sąsiadów. Zapraszam do przesyłania uwag i sugestii! Kiedyś okolice pod mostem nad Kanałem Żerańskim były miejscem zabaw tanecznych integrując nie tylko najbliższych sąsiadów. Zapraszam do przesyłania uwag i sugestii!