Obszary działania -> Zdrowie, Sprawy Społeczne

03.11.2014 20:42 Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Wyświetl tylko kategorię:Zdrowie, Sprawy Społeczne

Świetlice na osieldach


Inicjuję kupno lokalów pod użyteczność społeczną - tak aby tworzyć kluby osiedlowe, miejsca na zajęcia dla dzieci, animacja kulturalno - społeczną

- petycja mieszkańców i Stowarzyszenia Moja Białołęka została podpisana przez kilkaset osób:
"Na terenie wschodniej Białołęki powstają osiedla bez dostatecznej ilości przestrzeni społecznej. Nie ma ani jednej biblioteki, świetlicy pozaszkolnej, filii Ośrodka Pomocy Społecznej, filii Urzędu Dzielnicy Białołęka, boiska pozaszkolnego. Mieszkańcy nie mają bezpośredniego dojazdu do istniejących placówek w Białołęce – dojazd obywa się przez Bródno i jest niemożliwe aby z instytucji społecznych, sportowych i kulturalnych dzieci korzystały samodzielnie.

Dynamiczny rozwój Białołęki wsch. wymaga, aby wraz z budową osiedli powstawała infrastruktura społeczna. W innych dzielnicach Władze Miasta Stołecznego Warszawy posiadają lokale, które przeznaczają na biblioteki, świetlice itp. W związku z tym, że nasze osiedla budują deweloperzy na wadliwych planach miejscowych i dzielnica nie posiada własnych lokali – uprzejmie prosimy o uwzględnienie przez Władze Miasta konieczności zakupu lokali na osiedlach na przestrzeń społeczną. "

- uchwała Rady Dzielnicy, którą zainicjowałam:
Uchwała Nr XV/52/11, RADY DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY, z dnia 30 czerwca 2011 roku - w sprawie wniosku do władz miasta stołecznego Warszawy o utworzenie na terenie Białołęki wschodniej zasobów lokalowych m.st. Warszawy służących użyteczności publicznej

"§ 1. Rada Dzielnicy Białołęka w związku z intensywną urbanizacją terenu Białołęki wschodniej (na wschód od linii Kanału Żerańskiego) bez dostatecznej ilości miejsc infrastruktury społecznej, zwraca się z wnioskiem do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m. st. Warszawy o zoptymalizowanie zagospodarowania zasobów lokalowych m. st. Warszawy w celu utworzenia na terenie Białołęki wschodniej zasobów lokalowych m. st. Warszawy służących użyteczności publicznej na wielotysięcznych osiedlach: Miasteczko Regaty, Derby, Lewandów, Wiśniowy Sad, Zielona Dolina.

całość: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c604f/aehjcuwvnbdusehuekikfllrlfdappaj/uchwa%C5%82anrXV5211.doc

W kolejnych latach powstają: Ognisko dla dzieci i młodzieży oraz  placówka kulturalna „Trzy pokoje z kuchnią” przy ul. Głębockiej