Obszary działania -> Komunikacja i infrastruktura

03.11.2014 19:50 Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Wyświetl tylko kategorię:Komunikacja i infrastruktura

Zdziarska


Zdziarska jest jedną z nielicznych poprzecznych ulic wschodniej Białołęki. Wąska, bez pobocza, bez chodnika. Przechodzi przez most nad rzeką Długą, na którym z ledwością mieszczą się dwa samochody. I przy tym jest codzienną drogą na przystanek mieszkańców kilku osiedli - okolic ul. Zdziarskiej, Kroczewskiej, Chudoby, Kniei, Słonecznego Poranka i ul. Wyszkowskiej.

Mieszkańcy wschodniej Białołęki mówią wprost - potrzebny jest chodnik przy Zdziarskiej. Tę ulicę codziennie przemierzają setki osób w drodze do przystanków autobusowych. Ci, którzy mieszkają w osiedlu Zielona Dolina, dochodzą do przystanku na ul. Kąty Grodziskie, a mieszkańcy osiedla Olesin i okolic ul. Chudoby wędrują do przystanku Ruskowy Bród. Ten ostatni jest także najbliższym, bagatela w odległości 4 km, przystankiem autobusowym dla mieszkających przy ul. Kroczewskiej.

W 2011 roku zainicjowałam podjecie uchwały w sprawie konieczności modernizacji ul. Zdziarskiej. Jestem jej autorką tej uchwały http://www.bialoleka.waw.pl/data/votesProjects/druk_nr_88.pdf

W uzasadnieniu mówiliśmy: "Wadliwe plany miejscowe umożliwiają intensywną zabudowę wielorodzinną na wielką skalę. Infrastruktura drogowa w wielu miejscach jest niedostosowana do obsługi wielotysięcznych osiedli mieszkaniowych komunikacją miejską, samochodową oraz nie umożliwia bezpiecznego poruszania się pieszym. W chwili obecnej przy ul. Zdziarskiej trwają przygotowania do budowy przynajmniej trzech wielotysięcznych osiedli."

W 2013 wsparłam mieszkańców podczas budżetu partycypacyjnego w poszukiwanie rozwiązań, aby powstał chodnik. W 2014 mieliśmy wspólną wraz z radną miasta Aleksandrą Gajewską prezentację na Komisji Inwestycyjnej w radzie miasta ST. Warszawy.

Radni poprali potrzebę budowy zawrotki autobusowej na połączeniu Zdziarskiej z Kroczewską. Analizowana jest konieczność poszerzenia ulicy.

W chwili obecnej dzielnica utworzyła tytuł inwestycyjny „modernizacja ulicy Zdziarskiej wraz z zawrotką autobusową u zbiegu ul. Zdziarskiej z ul. Kroczewską. Na zadanie zostało przeznaczone ponad milion złotych na budowę chodnika wzdłuż ulicy. Chodnik powstanie na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Verdiego, co umożliwi mieszkańcom Zielonej Doliny bezpieczne dojście do przystanku autobusowego 134. Fundusze przeznaczone na lata 2015-2016 pozwolą na dokończenie pozostałej części: od Ruskowego Brodu do ul. Olesin.

Więcej:

2014.09.09
Zdziarska do remontu! A może też zawrotka i most...
Dobre wieści dla mieszkańców okolic Zdziarskiej - będzie chodnik. Jest też duża szansa na zawrotkę autobusową na połączeniu Zdziarskiej z Kroczewską.
http://tustolica.pl/zdziarska-do-remontu-a-moze-tez-zawrotka-i-most_68089

2014.04.04
Ulica Zdziarska nie trzyma się dziarsko
Zdziarska jest jedną z nielicznych poprzecznych ulic wschodniej Białołęki. Wąska, bez pobocza, bez chodnika. Przechodzi przez most nad rzeką Długą, na którym z ledwością mieszczą się dwa samochody. I przy tym jest codzienną drogą na przystanek mieszkańców kilku osiedli
http://tustolica.pl/ulica-zdziarska-nie-trzyma-sie-dziarsko_66969