Obszary działania -> Komunikacja i infrastruktura

03.11.2014 10:11 Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Wyświetl tylko kategorię:Komunikacja i infrastruktura

Głębocka


Wygraliśmy!

Będzie modernizowana ul. Głębocka!

W najbliższych latach powstanie za 21 mln 200 tys. zł. Nowa droga będzie miała obustronne chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, odwodnienia.
Dwukrotnie zwracałam się do Państwa z prośbą o wyrażenie pisemnej opinii w sprawie potrzeby rozbudowy dróg, w szczególności ul.Głębockiej. Pierwszy raz w 2012, pod egidą Stowarzyszenia Moja
Białołęka, a drugi raz w marcu 2013 po tragicznym wypadku przed Parafią św. Szczepana. Łącznie zebraliśmy ponad 3 tys. podpisów. Bardzo dziękuję za Państwa aktywne wsparcie. Cieszy mnie iż dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób udało się zainicjować tak ważną dla rozwoju Zielonej Bialoleki inwestycję drogową. Oby tak dalej. W jedności siła.
Dziękuję.

Relacje w mediach:

2013 - Telewizyjny Kurier Warszawski
Tak dla ul. Głębockiej

 

2013 - Gazeta Echo Białołęckie
Staruszka zginęła na Głębockiej. Radna walczy o przebudowę ulicy.
http://tustolica.pl/staruszka-zginela-na-glebockiej-radna-walczy-o-przebudowe-ulicy_63946

2012 - Gazeta Stołeczna
Białołęka chce szybciej do centrum: 4 wiejskie drogi
Zielona Białołęka walczy o lepszy dojazd w stronę centrum. - Tu będzie mieszkać 120 tys. osób. Jak mają się zmieścić na czterech wiejskich drogach bez komunikacji szynowej? - interweniują radni dzielnicy. A może czas przyhamować tak intensywny rozwój peryferii?
   
To coraz większy dylemat nowych osiedli na obrzeżach Warszawy. Deweloperzy stawiają bloki bez ładu, składu i ograniczeń, bo nie ma planów zagospodarowania. Potem ich mieszkańcy domagają się wyasfaltowania błotnistych ulic i lepszej komunikacji, budowy szkół, przychodni i placówek kulturalnych. Tyle że władze lokalne nie mogą za tymi oczekiwaniami nadążyć, bo brakuje im pieniędzy.
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,12582863,Bialoleka_chce_szybciej_do_centrum__4_wiejskie_drogi.html

2011 - Telewizyjny Kurier Warszawski
O Akcji Stowarzyszenia Moja Białołęka w sprawie konieczności inwestowania w drogi

 

2011 - Gazeta Echo Białołęckie
http://tustolica.pl/17-priorytetow-zielonej-bialoleki_58363


Więcej:

2014.01.16
Interpelacja:
Jakie są plany dot. modernizacji ul. Głębockiej po wykonaniu kanalizacji?
Ul. Skarbka z Gór – łącznik wymagający  oświetlenia  utwardzenia oraz schemat dojścia mieszkańców osiedla Asbud do przystanku.

W chwili obecnej w części ul. Głębockiej jest budowana kanalizacja. MPWiK zazwyczaj oddaje ulicę tak jak ją zastanie, czyli jeśli nie ma krawężnika, to go nie będzie, jeśli nie ma przejścia dla pieszych to też go nie będzie. Z uwagi na, koszty związane z zamknięciem ulicy, tworzenie objazdów, zmianę komunikacji, koszty społeczne związane z dostosowaniem się, jest wskazane, aby zaraz po położeniu kanalizacji została przeprowadzona modernizacja ulicy, a w szczególności zapewnienie minimum bezpieczeństwa, czyli utworzenie przejść dla pieszych i fragmentów chodników w newralgicznych punktach.

Ul. Glębocka jest jedną z głównych dróg wyjazdowych z całego obszaru, pomiary w roku 2011 wykazały ruch 1076 samochodów w godzinie szczytu porannego 7-8. Przy ulicy położone są największe osiedla na terenie wschodniej Białołęki: Derby, Lewnadów, Asbud. Na ulicy jest niedostateczna ilość przejść dla pieszych. Ul. Glębocka została określona jako priorytet władz m.st. Warszawy, poprzez budowę jej pierwszej części ulicy – od Trasy Toruńskiej do ul. Magicznej. Na nowej części są chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa. Na drugiej części tylko na fragmencie jest jednostronny chodnik. Ulica nie ma nawet krawężników i tylko dwa przejścia dla pieszych gdy powinny być co najmniej 6.

Niniejszym ponawiam postulaty mieszkańców, poparte wnioskami ok.500 osób złożonymi w zeszłym roku do władz m.st. Warszawy:

 1. Utworzenie czterech przejść dla pieszych:
  • do Parafii św. Szczepana
  • do Parafii św. Michała Archanioła
  • do Ogniska Dziecięcego (świetlicy) ul. Głębocka 84
  • do osiedla Asbud
 2. Fragment chodnika wraz ze ścieżką rowerowa na odcinku ul. Magiczna – nowa szkoła (odcinek kilkaset metrów)
 3. Kompleksowa modernizacja ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem jaki jest harmonogram prac nad budową kanalizacji, jakie zmiany komunikacyjne są planowane, oraz czy odcinek ul.Skarbka z Gór, który będzie łącznikiem zostanie utwardzony i oświetlony. Na tym fragmencie w chwili obecnej nie ma latarni, a jest położone duże przedszkole. Puszczenie ruchu w tą ulicę, powinno być związane z poprawą oświetlenia i nawierzchni, tak aby ludzie mogli dotrzeć do przystanków autobusowych.

Do interpelacji dołączam linki do filmów:
fragment zmodernizowany od Trasy Toruńskiej do ul. Magicznej, więcej na filmie: http://youtu.be/_6373VW7WWI
fragment wymagający modernizacji – od ul. Magicznej do ul. Berensona, więcej na filmie: http://youtu.be/8rtCNwRXNnE

zapytanie: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000ee767/wpfeoicalybobdgytpkpjtezmgtnzjrj/10591borowska.pdf

odpowiedź:

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000ef282/zppnsibrebpfjokfpszmjiklydgbuwhh/10592Borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000ef285/qcstdokccrzmsflqoeduengwnbxkawfy/10593Borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000eff84/lvizwcotutndktmfddcbyquutzezyrqo/10594Borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000eff84/lvizwcotutndktmfddcbyquutzezyrqo/10594Borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000f508d/dlzcvwoewctlprbkjvcavvyrzbzvymrt/10596Borowska.pdf


2014.02.06
Czy po pracach kanalizacyjnych zbudują Głębocką jak należy?
http://tustolica.pl/czy-po-pracach-kanalizacyjnych-zbuduja-glebocka-jak-nalezy_66438


2013.03.19
Interpelacja: Budowa ul. Głębockiej wraz z chodnikami , oświetleniem i odwodnieniem

Interpelacja składana na sesji wraz z listami mieszkańców - Budowa ul. Głębockiej wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem. Przejście dla pieszych przed Parafią św. Szczepana Pierwszego Męczennika. Budowa ul. Głębockiej wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem. Przejście dla pieszych przed Parafią św. Szczepana Pierwszego Męczennika

W związku dramatycznym wypadkiem w którym zginęła kobieta na ul. Głębockiej w Zielonej Białołęce oraz wieloma sytuacjami niebezpiecznymi, brakiem przejść dla pieszych i obustronnych chodników na tej ulicy zwracam się z zapytaniem, czy po położeniu kanalizacji ulica będzie modernizowana? W chwili obecnej jest to jedna z najbardziej ruchliwych ulic Zielonej Białołęki, będąca bezpośrednią trasą wylotową na Trasę Toruńską. Ulica jest bez chodników, oświetlenia, dostatecznej ilości przejść dla pieszych, odwodnienia. Wokół ulicy położone są osiedla Derby, Lewandów, Agroman o łącznej ilości ok. 20 tys mieszkańców.

Otrzymujemy informację, że wkrótce będzie położona kanalizacja. Jednak nie wiemy czy po wybudowaniu kanalizacji m.st. Warszawa planuje inwestycje w modernizację drogi w tym budowę niezbędnych chodników i przejść dla pieszych. Ponieważ zamknięcie ulicy dla budowy kanalizacji będzie się odbywać bardzo dużymi kosztami społecznymi, organizacyjnymi, tymczasową organizacją ruchu, tymczasową  obsługą ZTM na innych drogach, wysoce zasadne wydaje się, aby zaraz po budowie kanalizacji rozpocząć kompleksową modernizację ulicy.
Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy jest możliwe podjęcie tymczasowych kroków w celu zwiększenia bezpieczeństwa przed Parafią św. Szczepana Pierwszego Męczennika takich jak ustawienie znaków ograniczenia prędkości, znaków o miejscu niebezpiecznym, budowę tymczasowego przejścia?
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Radnych m.st. Warszawy o zaangażowanie i przyjazd na wizytę lokalną na tej ulicy.

W załączeniu przekazuję ok. 500 wniosków mieszkańców Białołęki o następującej treści:
„Mieszkańcy Zielonej Białołęki zwracają się z wnioskiem  do Prezydent m.st. Warszawy, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na ul. Głębockiej.

Ulica Głębocka jest jedną z najbardziej ruchliwych dróg w Zielonej Białołęce. Ulicą wjazdową przy Trasie Toruńskiej, bezpośrednim ciągiem komunikacyjnym samochodów, pieszych, rowerzystów do osiedli Lewandów, Derby, Agroman, w których zamieszkuje ponad 12 tys mieszkańców. Na ulicy Głębockiej o każdej porze dnia panuje intensywny ruch samochodowy: komunikacja miejska, ciężki transport (tranzyt, wielotonowe pojazdy z pobliskich budów), ponadto nieprzerwany ruch samochodów osobowych w obu kierunkach. Władze m.st. Warszawy wybudowały początkowy fragment ulicy Głębockiej od Trasy Toruńskiej wraz z rondem. Tą inwestycję należy kontynuować, w szczególności, że w najbliższym czasie będzie na ul. Głębockiej kładziona kanalizacja.
Niezmodernizowana część ulicy Głębockiej w większości ma wykonany chodnik tylko z jednej strony. Komunikacja i przejście przez ul. Głębocką na drugą stronę w niektórych miejscach jest praktycznie niemożliwe. Przy obecnym nasileniu ruchu, przy braku dostatecznego oświetlenia, szczególnie w godzinach popołudniowych dochodzi do wielu sytuacji skrajnie niebezpiecznych. Przy ul. Głębockiej położone są dwie parafie, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci,  kilkutysięczne osiedla, powstaje nowa szkoła podstawowa. Mieszkańcy położonych wokół osiedli nie mogą się poruszać bezpiecznie. Brak jest chodnika i dosiecznej ilości przejść dla pieszych.
Wnioskujemy, aby ulica Głębocka zaraz po budowie kanalizacji  została kompleksowo wybudowana wraz z obustronnymi chodnikami, przejściami dla pieszych, oświetleniem. Do momentu budowy kanalizacji - wnioskujemy o nową organizację ruchu i ograniczenie prędkości na odcinku przy Kaplicy oraz tymczasowe przejście dla pieszych z migającym światłem ostrzegającym o ruchu pieszych.”
W załączeniu przekazuję 2500 ponowienie wniosków Mieszkańców złożone do Władz m.st. Warszawy w listopadzie 2011 roku o następującej treści:
Mieszkańcy Białołęki wschodniej wnioskują do Władz m.st. Warszawy i Dzielnicy o zwiększenie środków finansowych na budowę dróg na terenie Białołęki wschodniej w celu poprawy bezpieczeństwa.
Z poważaniem, Agnieszka Borowska
http://www.agnieszkaborowska.pl/aktualnosci-ab/szczegoly/article/618.html

zapytanie: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000e0a54/wybhzvrqmengsyxsphkiwyosdzacnhfs/7451borowskaDANE.pdf
odpowiedź: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000e0dff/lgudfdvcnuegkvldvsvhljzvkyphwvlg/7452borowska.pdf

2013.03.09
Zbieranie popracia mieszkańców w sprawie konieczności budowy ul. Głębockiej po kanalizacji wraz z przejsciami dla pieszych i chodnikami.

2012 - współorganizuję akcję podpisową Stowarzyszenia Moja Białoleka w sprawie konieczności budowy dróg. W efekcie 2,5 tys wniosków zostaje przekazanym władzom m.st.Warszawy.
Mieszkańcy Białołęki wschodniej wnioskują do Władz m.st. Warszawy i Dzielnicy o zwiększenie środków finansowych na budowę dróg na terenie Białołęki wschodniej w celu poprawy bezpieczeństwa. W szczególności składamy wniosek o budowę sygnalizacji świetlnej przy szkołach: ul. Zaułek/ul. Berensona, ul. Ostródzka, ul. Kobiałka/Słoneczna oraz na skrzyżowaniu ul. Zdziarska/Ostródzka. Wnioskujemy o natychmiastową modernizację skrzyżowania ul. Zaułek/ Berensona i ul. Zdziarska/ ul. Ostródzka, oraz ulic: ul. Kąty Grodziskie, ul. Zdziarskiej, ul. Białołęckiej, ul. Głębockiej. Wnioskujemy o utworzenie połączenia drogowego dla autobusu do  tramwaju: ul. Daniszewska – ul.  Przykoszarowa – ul. Szlachecka.

O naszej akcji w Telewizyjnym Kurierze warszawskim
http://youtu.be/gIQbNTCAwvw

Studium Komunikacji Wschodnich Obszarów Białołęki określa 17 inwestycji priorytetowych do realizacji do roku 2015, a żadna z nich nie jest w WPF. Konieczne jest rozpoczęcie budowy dróg na terenie wschodniej Białołęki gdyż istniejący układ drogowy jest niewydolny, a wzrost ruchu pojazdów związany z budową nowych osiedli mieszkaniowych jest przyczyną wzrostu liczby wypadków, kolizji i zdarzeń niebezpiecznych.
http://www.mojabialoleka.pl/akcje/zbieramy-podpisy-wiecej-drog-wiecej-bezpieczenstwa-dla-pieszych-waly-przeciwpowodziowe-rzeki-dlugiej.html