Obszary działania -> Ochrona środowiska

02.11.2014 20:47 Kategoria: Ochrona środowiska

rzeka Długa


Odcinek rzeki Długiej przepływającej przez Białołękę w części wschodniej ma 5.5 km. Jak w Mińsku Mazowieckim intensywnie pada deszcz,  to u nas podnosi się poziom wody, gdyż jej początek jest w okolicach tego miasta. Rzeka jak sama nazwa wskazuje jest Długa – jej całkowita długość to ponad 45 km. Przepływa przez Marki, Ząbki i po wschodniej stronie Białołęki w okolicach Osiedla nad Rzeczką, Szkoły Nr 112 włącza się w naszą dzielnicę. Powierzchnia zlewni całej rzeki to ok. 250 km2.

Przy Państwa wsparciu doprowadziłam do opracowania nowej koncepcji rzeki, sporządzania map bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Nasz głos pod koniec sierpnia 2018 r. przedstawiłam w stanowisku radnych dzielnicy Białołęka. To drugie stanowisko jakie przygotowałam. Poprzednie zaowocowało opracowaniem koncepcji za ok. 360 tys. Teraz jest potrzebne ok. 150 mln zł.

W radzie miasta st. Warszawy podkreślam, że priorytet społeczny nieustannie wzrasta i podejmuję kolejne działania, aby doprowadzić do realizacji modernizacji obwałowania rzeki Długiej wraz z miejscami rekreacji i wypoczynku. Jeśli obwałowanie zostanie zmodernizowane otrzymamy piękną trasę rowerowo-przyrodniczo- rekreacyjną na terenie wschodniej części Białołęki, a ujścia rzeki będzie miejsce na port wraz z Ośrodkiem Sportu.

Historia działań

Interpelacje radnej m.st. Warszawy

Interpelacja nr 779 z dn. 25-04-2019    w sprawie przebudowy ujściowego odcinka rzeki Długiej wraz z przebudową sieci rowów melioracyjnych i zagospodarowaniem wód opadowych.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/886E6BBB-B878-4EB8-A2AE-BDA1F944C797,frameless.htm

Interpelacja nr 308 z dn. 18-01-2019    w sprawie nadania priorytetu ujęcia przebudowy ujściowego odcinka rzeki Długiej na terenie Miasta w inwestycjach m.st. Warszawy.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/9EA93B2A-F329-4DE1-B191-A187E5C36781,frameless.htm

Interpelacja nr 1048 z dn. 15-07-2019
w sprawie koncepcji przebudowy odcinka ujściowego Kanału Nowego do Kanału Żerańskiego.
https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0016230c/aisaxifmulonanhwtdkcvogtkeynepkb/1048_int_15_07_2019_Borowska.pdf

O rzece Długiej w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim

Cicha woda – brzegi rwie.
Materiał z moim udziałem o rzece Długiej w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim
Zapraszam Państwa do obejrzenia relacji o rzece Długiej.
Reportaż w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim - 15:51 minuta materiału
Wywiad ze mną – 15.37 minuta
https://warszawa.tvp.pl/38892356/07092018

W  dniu 6 września 2018 została podjęta  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ujściowego odcinka rzeki Długiej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy i tym samym kolejny krok przygotowujący inwestycję do WPF został zrealizowany.

 

Stanowisko Rady Dzielnicy Białołęka

W dniu 28 sierpnia 2018 roku na II cz. LIX sesji Rada Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy przyjęła wniesione przeze mnie Stanowisko w sprawie wniosku do Prezydenta m.st. Warszawy o nadanie priorytetu modernizacji obwałowania rzeki Długiej.
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/Zarzadzenia_uchwaly/uchwaly/Rada_Dzielnicy/Bialoleka/default.htm?Dzielnica=2&TypAktu=3&Organ=3&Rok=2018&Miesiac=8

W 2013 powstaje "Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy ujściowego odcinka rzeki Długiej". Uczestniczę w prezentacji przedstawiając głos mieszkańców  na Komisji Ochrony Środowiska m.st. Warszawy oraz na sesji Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy Białołęka wybiera koncepcję ekologiczną

W dniu 25 maja 2011 roku sesji Rada Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy przyjęła wniesioną przeze mnie  Uchwałę Nr XI/48/11  wniosek do władz miasta stołecznego Warszawy o powstanie Spółki Wodnej umożliwiającej kompleksową modernizację rzeki Długiej https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6F5B12DD-88FC-4BE0-9D53-43AA21B1DAE8,frameless.htm

2013 – Prezentacja "Koncepcja programowo-przestrzennej przebudowy ujściowego odcinka rzeki Długiej" na Komisji Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Uczestniczę w Komisji wraz z radną Aleksandrą Gajewską opisując sytuację mieszkańców.

2013 – Prezentacja "Koncepcja programowo-przestrzennej przebudowy ujściowego odcinka rzeki Długiej" na sesji Rady Dzielnicy. Prezentowane są moje zgłoszenia i postulaty mieszkańców. Rada Dzielnicy Białołęka wybiera koncepcję ekologiczną

05.03.2012 - omówiono temat rzeki Długiej na Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta st.Warszawy
http://www.agnieszkaborowska.pl/aktualnosci/szczegoly/article/528.html

26.01.2012 – Wraz z radną Magdaleną Roguską spotykamy się z Krzysztofem Dąbrowskim Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

25.01.2012 – Spotykam się z Zastępcą Prezydenta Michałem Olszewskim wraz z mieszkańcami ul. Katy Grodziskie

12.2011 – Interpelacje radnych: Aleksandra Gajewska - konieczności modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Długiej

10.2011 - 2,5 tys wniosków mieszkańców i Stowarzyszenia Moja Białołęka w sprawie natychmiastowego zawarcia porozumienia

20.09.2011 – Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska występuje do Biura Planowania Przestrzennego wskazując na konieczność pilnego opracowania planów miejscowych wokół rzeki Długiej

14.09.2011 - Zapytanie Wicemarszałka Marcina Kierwińskiego do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w sprawie porozumień dotyczących rzeki Długiej

09.2011 - Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

25.08.2011 - Komisja Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

25.05.2011 – Piszę Uchwałę na Rady Dzielnicy  sprawie wniosku do władz miasta stołecznego Warszawy o powstanie Spółki Wodnej umożliwiającej kompleksową modernizację rzeki Długiej
http://www.agnieszkaborowska.pl/aktualnosci/szczegoly/article/439.html

08.2011 – Ponawiam interpelacje, uzyskuję wsparcie radnej m. st. Warszawy Aleksandry Gajewskiej

styczeń, luty, marzec, maj 2011 – Poruszam problemy rzeki Długiej na Komisjach Ochrony Środowiska Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Zagadnienie zostaje poruszone na Komisji Statutowej i Porządku Publicznego

grudzień 2010 - styczeń 2011 - Składam interpelację w sprawie konieczności podjęcia działań w sprawie rzeki Długiej

Zapytanie: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c8f5e/blioakgongrbizexwmnkqhrhahhsaubd/2611borowska.pdf

Odpowiedzi:

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c9ff5/ooxjdxxkotpnlyfgilzrehuqkrbmclwv/2612borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c9ff6/onemsaxeabloalrdnahvvrgvixeactlh/2613borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000ca633/mvzdgrxdmgltgqcosaxcdhhkexpnqcrw/2614borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000ca634/caxvfrymkdgndmmywarvleyakzferphr/2615borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000cb071/shhtmpkpvhasmyhzevryzqnngqgfpalq/2616borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000cc48c/rcojtzkrwlzzrapdiulrvftpaacnnqxc/2617borowska.pdf

media:

Gazeta Echo Białołęckie „Nowe oblicze rzeki Długiej. Na razie koncepcja”
http://tustolica.pl/nowe-oblicze-rzeki-dlugiej-na-razie-koncepcja_65735

Gazeta Stołeczna „Białołęka z dużym problemem. Wały są niskie i dziurawe."
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,14046220,Bialoleka_z_duzym_problemem__Waly_sa_niskie_i_dziurawe.html

Gazeta Echo Białołęckie „Rzeka Długa czeka na porządne wały”
http://tustolica.pl/rzeka-dluga-czeka-na-porzadne-waly_62667

Gazeta Echo Białołęckie „Długa niemoc w sprawie Długiej”
http://tustolica.pl/dluga-niemoc-w-sprawie-dlugiej_57338


Pliki do pobrania:
decyzja_RDOS_rzeka_Dluga.pdf1.0 M