Obszary działania -> Zagospodarowanie przestrzenne

02.11.2014 20:47 Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Wyświetl tylko kategorię:Zagospodarowanie przestrzenne

rzeka Długa


Odcinek rzeki Długiej przepływającej przez Białołękę w części wschodniej ma 5.5 km. Jak w Mińsku Mazowieckim intensywnie pada deszcz,  to u nas podnosi się poziom wody, gdyż jej początek jest w okolicach tego miasta. Rzeka jak sama nazwa wskazuje jest Długa – jej całkowita długość to ponad 45 km. Przepływa przez Marki, Ząbki i po wschodniej stronie Białołęki w okolicach Osiedla nad Rzeczką, Szkoły Nr 112 włącza się w naszą dzielnicę. Powierzchnia zlewni całej rzeki to ok. 250 km2.

W programie wyborczym na lata 2010-2014 ujęłam "zainicjowanie powstania studium rewitalizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Długiej". W wyniku mojego bardzo dużego zaangażowania, działań jakie podjęłam przy uczestnictwie wielu osóbami, w 2013 roku na zlecenie Władz m.st. Warszawy za ok. 300 tys zł. powstała koncepcja modernizacji obwałowań rzeki Długiej. Przewiduje ona obustronne drogi serwisowe, ciąg pieszy lub rowerowy. Są w niej planowane przeprawy mostowe w ul. Mańkowskiej i Trasie Mostu Północnego.

W opracowaniu zostały przedstawione trzy warianty wykonania. Rada Dzielnicy Białołęka wraz z Zarządem przyjęła „wariant ekologiczny”, który zmienia trasę rzeki, wprowadza koryto dwudzielne (3m), ma obniżenie wałów i rozszerzenie korony obwałowań (2x9m).

Podczas prac koncepcyjnych, zwróciłam uwagę, że nowe zmodernizowane obwałowania mogłyby poza funkcją ochrony przeciwpowodziowej, umożliwić mieszkańcom aktywności rekreacyjno – sportowe. Aby zebrać Państwa opinie i pomysły przeprowadziłam badania ze Stowarzyszeniem Moja Białołęka. Do wzięcia udziału zapraszałam w listopadzie  2012 w  Gazecie Echo Białołęckie w artykule „Zmieńmy razem Białołęckie Lasy. Czy po rzece Długiej chcemy pływać kajakiem?”

Pomysły, które powstały po badaniu mogą być ujęte w projekcie w oparciu o wariant ekologiczny. Są to:

  • ścieżka rowerowo-rolkowej/spacerowej przy wałach rzeki z infrastrukturą usługową (lokale gastronomiczne, serwisy rowerowe)
  • tarasy widokowe na koronach wałów
  • przystań od strony Kanału Żerańskiego, miejsca na kluby sportowe
  • ścieżka edukacyjna przy urządzeniach hydrotechnicznych, tak aby cała klasa na wycieczce szkolnej mogła podejść i z bliska bezpiecznie obejrzeć konstrukcję, bądź zapoznać się z tablicami informacyjnymi

Podczas koncepcji oszacowano koszty pozyskania gruntów to suma ok. 34 mln do 48 mln. Rozwiązania techniczne jakie są proponowane poprawiają warunki morfologiczne (głębokość rzeki i zmienność szerokości, struktura i skład podłoża rzek, struktura strefy nadbrzeżnej),  jakości wód oraz  ciągłość rzeki. Po ich wykonaniu jest szansa na pojawienie się ryb w rzece.

Historia działań

2013 – Prezentacja "Koncepcja programowo-przestrzennej przebudowy ujściowego odcinka rzeki Długiej" na Komisji Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. Uczestniczę w Komisji wraz z radną Aleksandrą Gajewską opisując sytuację mieszkańców.

2013 – Prezentacja "Koncepcja programowo-przestrzennej przebudowy ujściowego odcinka rzeki Długiej" na sesji Rady Dzielnicy. Prezentowane są moje zgłoszenia i postulaty mieszkańców. Rada Dzielnicy Białołęka wybiera koncepcję ekologiczną

05.03.2012 - omówiono temat rzeki Długiej na Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta st.Warszawy
http://www.agnieszkaborowska.pl/aktualnosci/szczegoly/article/528.html

26.01.2012 – Wraz z radną Magdaleną Roguską spotykamy się z Krzysztofem Dąbrowskim Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

25.01.2012 – Spotykam się z Zastępcą Prezydenta Michałem Olszewskim wraz z mieszkańcami ul. Katy Grodziskie

12.2011 – Interpelacje radnych: Aleksandra Gajewska - konieczności modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Długiej

10.2011 - 2,5 tys wniosków mieszkańców i Stowarzyszenia Moja Białołęka w sprawie natychmiastowego zawarcia porozumienia

20.09.2011 – Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska występuje do Biura Planowania Przestrzennego wskazując na konieczność pilnego opracowania planów miejscowych wokół rzeki Długiej

14.09.2011 - Zapytanie Wicemarszałka Marcina Kierwińskiego do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w sprawie porozumień dotyczących rzeki Długiej

09.2011 - Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

25.08.2011 - Komisja Ochrony Środowiska m.st. Warszawy

25.05.2011 – Piszę Uchwałę na Rady Dzielnicy  sprawie wniosku do władz miasta stołecznego Warszawy o powstanie Spółki Wodnej umożliwiającej kompleksową modernizację rzeki Długiej
http://www.agnieszkaborowska.pl/aktualnosci/szczegoly/article/439.html

08.2011 – Ponawiam interpelacje, uzyskuję wsparcie radnej m. st. Warszawy Aleksandry Gajewskiej

styczeń, luty, marzec, maj 2011 – Poruszam problemy rzeki Długiej na Komisjach Ochrony Środowiska Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Zagadnienie zostaje poruszone na Komisji Statutowej i Porządku Publicznego

grudzień 2010 - styczeń 2011 - Składam interpelację w sprawie konieczności podjęcia działań w sprawie rzeki Długiej

Zapytanie: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c8f5e/blioakgongrbizexwmnkqhrhahhsaubd/2611borowska.pdf

Odpowiedzi:

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c9ff5/ooxjdxxkotpnlyfgilzrehuqkrbmclwv/2612borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c9ff6/onemsaxeabloalrdnahvvrgvixeactlh/2613borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000ca633/mvzdgrxdmgltgqcosaxcdhhkexpnqcrw/2614borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000ca634/caxvfrymkdgndmmywarvleyakzferphr/2615borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000cb071/shhtmpkpvhasmyhzevryzqnngqgfpalq/2616borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000cc48c/rcojtzkrwlzzrapdiulrvftpaacnnqxc/2617borowska.pdf

media:

Gazeta Echo Białołęckie „Nowe oblicze rzeki Długiej. Na razie koncepcja”
http://tustolica.pl/nowe-oblicze-rzeki-dlugiej-na-razie-koncepcja_65735

Gazeta Stołeczna „Białołęka z dużym problemem. Wały są niskie i dziurawe."
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,14046220,Bialoleka_z_duzym_problemem__Waly_sa_niskie_i_dziurawe.html

Gazeta Echo Białołęckie „Rzeka Długa czeka na porządne wały”
http://tustolica.pl/rzeka-dluga-czeka-na-porzadne-waly_62667

Gazeta Echo Białołęckie „Długa niemoc w sprawie Długiej”
http://tustolica.pl/dluga-niemoc-w-sprawie-dlugiej_57338