Obszary działania -> Komunikacja i infrastruktura

04.02.2011 14:44 Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Wyświetl tylko kategorię:Komunikacja i infrastruktura

Kąty Grodziskie

ul.Kąty Grodziskie to jedna z głównych ulic wsch.Białołęki o bardzo dużym ruchu. W ciągu najbliższych trzech lat będzie wyprowadzać ruch z pobliskiego 5 tys osiedla Zielona Dolina. Ulica jest kręta, bez oświetlenia, chodnika, odwodnienia, kanalizacji, podłączenia linii telefonicznych


Na długości 300 metrów ul. Katy Grodziskie są położone  4 osiedla domów szeregowych z bezpośrednim wyjściem na ulicę. W osiedlach zamieszkuje ok. 350 mieszkańców. Mieszkańcy od 6 lat wnioskują o poprawę sytuacji poprzez oświetlenie ulicy, chodnik do przystanku autobusowego.  W wyniku braku wsparcia narastają coraz większe emocje wśród mieszkańców, którzy po 6 latach czekania oczekują rozwiązań w roku 2011.

Nad ulicą wiszą kable energetyczne zawieszone na słupach. Średnio raz w miesiącu następują uszkodzenia  linii energetycznej skutkujące brakiem prądu  (w dn. 14.10.2009 – w wyniku awarii przez 2 dni nie było energii elektrycznej, co oznaczało także brak wody i ogrzewania, ponieważ  zabudowa jednorodzinna nie posiada połączenia z miejskim systemem wodociągowym i ciepłowniczym.

Głowne postulaty mieszkańców:

  • Przystanki przy przedszkolu
  • Chodnik, ścieżka rowerowa
  • W wariancie tymczasowym: fragment chodnika do przystanku
  • Oświetlenie, modernizacja ulicy wraz z odwodnieniem, modernizacja linii SN

 

Wydarzenia

2014.07.30 - powstaje przystanek autobusowy w pobliżu przedszkola Niezapominajka.

Mieszkańcy użyczają swoją działkę. Powołując się na dobrą praktykę na Ruskowym Brodzie, gdzie sąsiedzi przy współudziale Stowarzyszenia Moja Białołęka porozumieli się i nieodpłatnie użyczyli po małym kawałku działki, tak aby można było wybudować chodnik, zaproponowałam wspólnocie osiedla, aby zrobili podobnie. Wiązało się to dla nich z dodatkowymi działaniami, ale skorzystali z rady i przekazali ZTM nieodpłatne prawo użytkowania w części nieruchomości potwierdzone notarialne. Jest to 60 metrów powierzchni peronu autobusowego o wymiarach ok. 20 x 3 m. Autobus jadący w kierunku ul. Berensona będzie mógł się tam zatrzymać. Gratuluję im skuteczności i determinacji za pośrednictwem Gazety Echo Białołęckie.

Gazeta Echo Białołęckie "Mały sukces na Kątach Grodziskich" http://tustolica.pl/maly-sukces-na-katach-grodziskich_67971

16.07.2012 ponawiam wnioski w sprawie chodnika, przejścia dla pieszych
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000d5f30/eaamdwckxiyitjalmxlrespnglyjowle/5121borowska.pdf

odpowiedź
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000d6542/evegiaorzgmoglvlkcetfyaiuzisvsqa/5122borowska.pdf

15.06.2011 - Spotkanie z spotkanie mieszkańców ul.Berensona z Zastępcą Prezydenta Warszawy Jackiem Wojciechowiczem oraz Dyrektorem Biura Drogownictwa i Komunikacji Mieczysławem Reksnisem. Na spotkaniu poruszam temat bezpieczeństwa mieszkańców ul.Katy Grodziskie. Urząd Dzielnicy Białołołęka ma przygotować oszacowanie kosztów inwestycji.

30.05.2011 - Zarząd Dzielnicy Białołęka przekazuje interpelację w sprawie budowy nowych przejść dla pieszych do ZDM
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c452b/ztgisdzjbzriuckapajnvofaexutyvwt/1502borowska.pdf

25.05.2011 - Uchwała Rady Dzielnicy, którą zainicjowałam  w sprawie wniosku do władz miasta stołecznego Warszawy o powstanie Spółki Wodnej umożliwiającej kompleksową modernizację rzeki Długiej.
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c407e/tvbgamixqrnciheulxmxlxdsvfkbkcak/Uchwa%C5%82anrXI4811.doc

17.05.2011 - składam interpelację w sprawie nowych przejść dla pieszych na ul.Kąty Grodziskie
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c3bd5/cijrulijwkupcklbqhpxivwnzeigajkt/1501borowska.pdf

28.04.2011 - spotkanie z ZDM.  Ze strony Białołęki poza mną uczestniczyli Wice Burmistrz Piotr Smoczyński, Radna Magdalena Roguska, Radny Miasta Dariusz Dolczewski, Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury Violetta Bartoszek oraz mieszkanka ul.Kąty Grodziskie.  Na spotkaniu ustalono konieczność podzielenia inwestycji na ul.Katy Grodziskie na etapy. ZDM oraz Zarząd Dzielnicy Białołęka przygotuję pisma do ZMID, Biura Rozwoju ponowienie wniosku o inwestycje. ZDM zlecił dodatkową konserwację pobocza ul.Kąty Grodziskie i naprawę ubytków w nawierzchni.

24.04.2011 - odpowiedź od RWE Stoen Operator z informacją, że będzie przeprowadzana modernizacja linii SN w rejonie wschodniej Białołęki
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c3a05/yhtlykfwtlzhwstdhfjnvbyzngoemoda/955borowska.pdf

10.04.2011 - w związku z potrzebą otrzymania odpowiedzi na składane interpelacje w sprawie ul.Kąty Grodziskie proszę o spotkanie ZDM.

04.03.2011 - Zarząd Dzielnicy Białołęka przesyła interpelację do ZDM oraz RWE Stoen Operator
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c0605/ghklehonkwcnxkndymxfmgozncptomvj/953borowska.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c0606/cjlxqwqnafqdjvpbdmxmwtpmmtzrempo/954borowska.pdf 
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c045b/yzjbinpcxniwlmpkrukbeljtwkbvleyn/952borowska.pdf

24.02.2011 - składam interpelację w sprawie: Oświetlenie, chodnik, modernizacja ul. Kąty Grodziskie, modernizacja linii SN

druk interpelacji oraz prezentacja: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c0453/uoedbwanxzjfuuglmkatfiukgwfzjhjj/95borowskaczI.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c0454/bmzgmmkjfygsjcgnqnzuntowpkrkevhr/95borowskaczII.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c0606/cjlxqwqnafqdjvpbdmxmwtpmmtzrempo/954borowska.pdf

05.02.2011 - spotykam się z mieszkańcami i  Radnym Dariuszem Dolczewskim
Podczas rozmowy i spacerów mieszkańcy przybliżyli swoje problemy. Radny Miasta zapowiedział wsparcie i złożenie interpelacji.

29.11.2010 Prezentacja Agnieszki Borowskiej, Stowarzyszenia Moja Białołęka sytuacji Kąty Grodziskie podczas prac nad Studium Obsługi Komunikacyjnej Wsch.

Złożenie wniosku do Biura Drogownictwa i Komunikacji  o analizę sytuacji ul. Kąty Grodziskie podczas prac nad Studium Komunikacji Wschodniego Obszaru Białołęki i wpisanie ul. Kąty Grodziskie na listę inwestycji priorytetowych m.st. Warszawy.

Mieszkańcy wnioskują o rozpoczęcie natychmiastowej przebudowy ulicy z odwodnieniem, chodnikiem. Do momentu wykonania kompleksowej przebudowy wnioskujemy o: powieszenie latarni na istniejących słupach, wybudowanie fragmentu chodnika do przystanku, wybudowania nowego przystanku. Jednocześnie wnioskujemy o modernizację infrastruktury energetycznej i niezwłoczne przeprowadzenie modernizacji linii SN w tym rejonie.

Zgodnie z protokołem spotkania sporzadzonego przez Biuro Drogownictwa z dn. 29 listopada: "wnioski mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę przez autorów opracowania, a ponadto będą rozpatrzone w BDiK i skierowane do właściwych jednostek miejskich".

09-10.2010 - wnioski Stowarzyszenia Moja Białołęka o podpisanie porozmuienia pomiędzy ZTM i ZDM, tak aby mógł powstac przystanek przy przedszkolu. W wyniku podpisania porozumienia, przystanek przy przedszkolu zostaje wpisany na pozycję ok. 4 na liście priorytetowych przystanków w całej Warszawie i czas jego realizacji uzależniony będzie przyznanych środków. Wstępnie  szacuje się na lato 2011.