Obszary działania -> Komunikacja i infrastruktura

04.02.2011 10:59 Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Wyświetl tylko kategorię:Komunikacja i infrastruktura

Berensona od Oknickiej do granicy z Markami

Ulica Berensona jest jedną z czterech głównych poprzecznych dróg na terenie wschodniej Białołęki. W Studium Obsługi Komunikacyjnego Obszaru Wsch. Białołęki została określona jako istotne dla mieszkańców połączenie jednego krańca obszaru wsch. Białołęki ( Marek ) z kanałem Żerańskim tj. planowanym mostem nad w ciągu ul. Nowo Białołęckiej.


Na mapach Warszawy ul.Berensona widnieje do granicy z Markami. W rzeczywistości asfaltowa ulica kończy się na wysokości ul.Oknickiej przemieniając się na odcinku ok. 700 metrów w polną nieutwardzoną drogę.

Na końcu fragmentu polnej drogi ul. Berensona, na granicy z Markami znajduje się zamieszakłe przez kilkuset mieszkańców Białołęki osiedle “Przy Rzeczce”.

Mieszkańcy od 2007 roku wnioskują o budowę brakujacego odcinka Berensona, która umożliwi połączenie ich osiedla z Białołęką. Jedymy dojazd w tej chwili do ich osiedla odbywa się przez Marki. Mieszkańcy czują się marginalizowani.  Ich problem wzbudza coraz większe napięcie społeczne, gdyż brak drogi powoduje nie tylko odcięcie infrastrukturalne, ale i brak mozliwości korzystania z komunikacji miejskiej, białołęckich szkół.

Brakujący fragment ul.Berensona został wpisany na wniosek mieszkańców, mój i Stowarzyszenia Moja Białołęka jako priorytetowy w Studium Obsługi Komunikacyjnej Wsch. Obszaru Białołęki.

W chwili obecnej Mieszkańcy wnioskują do Prezydent m.st.Warszawy, Rady  m.st.Warszawy, Burmistrza, Rady Dzielnicy Białołęka o:

  1. Utwardzone przejście dla pieszych i rowerzystów, tak aby dzieci mogły dotrzeć szkoły
  2. Uregulowanie stanu prawnego drogi
  3. Budowę drogi, wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem i oświetleniem ulicy

Wydarzenia:

15.06.2011 - spotkanie mieszkańców z Zastępcą Prezydenta Warszawy Jackiem Wojciechowiczem oraz Dyrektorem Biura Drogownictwa i Komunikacji Mieczysławem Reksnisem. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza  Piotr Smoczyński, radny miasta Dariusz Dolczewski, przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Białołęka oraz radna Agnieszka Borowska. Prezydent przeanalizował sytuację i prosił władze Białołęki o przygotowanie kosztorysu wykonania inwestycji oraz sprawdzienie stanu prawnego.

31.05.2011 - ponowienie interpelacji w sprawie "drogi projektowanej 5 D z obowiązującego miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy dla fragmentów obszarów O-51 i X-71 leżącej na przedłużeniu ul. Berensona"

W nawiązaniu do interpelacji z dn.14 stycznia 2011 w sprawie  wniosku Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny o zasiedzenie nieruchomości położonych przy ul. Berensona, zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź czy jest już zakończone postępowanie sądowe w sprawie zasiedzenia nieruchomości przez Skarb Państwa. Sprawa o uregulowanie prawne gruntów przeznaczonych na drogę poprzez zasiedzenie na przez Skarb Państwa toczy się w Sądzie Rejonowym Praga Północ II Wydział Cywilny, numer sygnatury IINS846/09.

W przypadku możliwości poszerzenia drogi zwracam się z uprzejmą prośbą i wnioskiem o ponowne rozpatrzenie możliwości wykonania nawierzchni z pospółki, destruktu lub docelowo budowy nowej drogi ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem.

Mieszkańcy "Osiedla przy Rzeczce" od roku 2007 wnioskują o uregulowanie stanu prawnego gruntów. W styczniu 2011 wniosek o budowę drogi tymczasowej i przyznanie środków na docelową drogę został ponowiony do Burmistrza Dzielnicy Białołęka wraz podpisami mieszkańców. Studium Komunikacji Wsch. obszaru Białołęki wskazuje drogę Berensona jako istotną dla połączenia Białołęki z Markami.

Połączenie z Białołęką umożliwi mieszkańcom skorzystanie ze szkoły przy ul. Berensona, która zostanie oddana do użytku we wrześniu tego roku i jest położona w pobliżu ich osiedli. Sprawa dla mieszkańców jest bardzo istotna, gdyż szkoły w Markach zaczęły odmawiać przyjmowania dzieci
z Białołęki. Dotarcie do Białołęki z Marek komunikacją miejską wiąże się dla mieszkańców z koniecznością skorzystania z kilku linii autobusowych w tym z linii podmiejskiej. Z wykorzystaniem drogi projektowanej 5 D do szkoły jest ok. 1 km,  przez Marki ok. 3 km. Są to znaczne utrudnienia aby dzieci same wracały ze szkoły. Trudną sytuację mieszkańców opisała Gazeta Wyborcza w artykule „Od lat czekają na połączenie drogą z resztą miasta” z dn. 07.02.2011 .

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c455c/msbtzfhbvhsnfefivmaygjgcsutxvkwv/1711borowska.pdf

07.02.2011 - artykuł w Gazecie Wyborczej o problemach mieszkańców Osiedla Przy Rzeczce warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,9062834,Od_lat_czekaja_na_polaczenie_droga_z_reszta_miasta.html

05.02.2011 - spotykam się z mieszkańcami i Radnym Dariuszem Dolczewskim
Podczas rozmowy i spacerów mieszkańcy przybliżyli swoje problemy. Radny Miasta zapowiedział wsparcie i złożenie interpelacji.

24.01.2011 - odpowiedź w sprawie interpelacji http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000bef7a/zsuhrrkutlfnzcnavdnadyglglnwrpyw/492borowska.pdf

14.01.2011 -  interpelacja radnej w sprawie: wniosku Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny o zasiedzenie nieruchomości położonych przy ul. Berensona oznaczonych jako działki nr 110/2 z obrębu 4-16-29 i nr 122 z obrębu 4-16-30.

Uprzejmie proszę o informację na temat etapu postępowania w sprawie ulicy Berensona 151-155 będącej ulicą dojazdową do „Osiedla Przy Rzeczce”.

Dotyczy pisma do mieszkańców: UD-II-WGG-BJO-7220-28-6-2009; pisma Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  do Wydziału Gospodarki Gruntami i Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Białołęka z  05.03.2009  nr UD-II-WIR-JCH-70400-41-1-09

Jednocześnie zgodnie z pismem UD-II-WIR-JCH-70400-22-4-09, że droga zostanie objęta konserwacją w okresie jesienno - wiosennym, zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie konserwacji w planie wiosennych remontów w roku 2011.

Mieszkańcy "Osiedla przy Rzeczce" od roku 2007 wnioskują o uregulowanie stanu prawnego gruntów. W chwili obecnej wniosek został ponowiony do Burmistrza Dzielnicy Białołęka wraz podpisami mieszkańców. Sytuacja mieszkańców w chwili obecnej dodatkowo się utrudnia, gdyż szkoły w Markach do których mieszkańcy "Osiedla Przy Rzeczce" posyłali swoje dzieci, odmawiają przyjmowania  dzieci z Białołęki. W odległości ok. kilometra od Osiedla Przy Rzeczce jest nowo rozbudowywana szkoła na ul. Berensona.  Konserwacja  700 metrów ul. Berensona umożliwi mieszkańcom połączenie z Białołęką i korzystanie ze szkoły w Białołęce. Docelowo mieszkańcy wnioskują o przyznanie środków na docelową realizację nowej drogi. Studium Komunikacji Wsch. obszaru Białołęki wskazuje drogę Berensona jako istotną dla połączenia Białołęki z Markami.

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000be1a1/hqblvhlzytpwgsygjliwukvwwfgafdgm/49borowskaczI.pdf

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000be1a3/vbpkzfdewbgiqpfxqiwyooihkzvjvebq/49borowskaczII.pdf


Pliki do pobrania:
Berensona_interpelacja_3.pdf1.1 M