Obszary działania -> Zagospodarowanie przestrzenne

05.11.2010 22:31 Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Wyświetl tylko kategorię:Zagospodarowanie przestrzenne

Plan Kobiałka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania


Prezydent m.st. Warszawy przystąpił do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kobiałka w Białołęce.

Do 14 listopada mieszkańcy mogą składać wnioski do planu na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN, plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, lub w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, PKiN piętro XIII (z zaznaczeniem „wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kobiałka w Białołęce)

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy Uchwały nr XCIV/2813/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka oraz Uchwały nr LXI/1673/2013 Rady m.st. Warszawy  z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka, którego granice wyznaczają: 

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Kobiałka,
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Ruskowy Bród,
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Mańkowskiej i jej przedłużenie
  • do północno-wschodniego narożnika działki ew. nr 25 z obrębu 4-16-11,
  • od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 35 z obrębu 4-16-11, zachodnia granica działki ew. nr 136 z obrębu 4-16-05, zachodnia granica działki ew. nr 136 z obrębu 4-16-05, linia łącząca północno-zachodni narożniki działki ew. nr 11 z obrębu 4-16-05 z północno-zachodnim narożnikiem działki ew. nr 138 z obrębu 4-16-05 i jej przedłużenie do północnej linii rozgraniczającej ul. Kobiałka.

 

Ogłoszenie źródłowe: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/mpzp_Kobialka_przystapienie.htm

Przykładowe wnioski jakie składałam do innych planów miejscowych:

Mapka