Obszary działania -> Dzieci i młodzież

13.08.2010 14:15 Kategoria: Dzieci i młodzież Wyświetl tylko kategorię:Dzieci i młodzież

Akcja Krowa na moście

Akcja krowa na moście została zorganizowana przez radę rodziców szkoły nr 31 przy współudziale Stowarzyszenia Moja Białołęka. Uczestniczyłam w niej jako przewodnicząca rady rodziców, przedstawiciel Mojej Białołęki i mama dwóch uczennic.


W ramach akcji uczniowie przygotowali sześć krów, które w uroczystym pochodzie stanęły na moście nad kanałem Żerańskim. Dzięki licznie zgromadzonym mediom przekazaliśmy opinii publicznej naszą obawę, że most zostanie zamknięty. Uniemożliwi to tym samym dotarcie uczniów z ulic Płochocińskiej do szkoły, oraz mieszkańców z osiedli położonych przy ul.Kobiałka do ul.Płochocińskiej.

Po zakończonym pochodzie trzy krowy pojechały do rzecznika ZDM. Była to odpowiedź na udzielony przez niego wywiad dla Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego na jesieni 2009 r. Powiedział w niej, że most na kanale Żerańskim został zbudowany dla przeprawy bydła i nie ma środków na jego realizację. Kolejne dwie krowy pojechały do pałacu prezydenckiego. 

Akcja obywatelska Krowa na Moście wsparła działania radnych i Mojej Białołęki, którzy postulowali budowę nowego mostu i rada miasta przyznała środki na jego realizację.