Obszary działania -> Zdrowie, Sprawy Społeczne

15.08.2010 10:18 Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Wyświetl tylko kategorię:Zdrowie, Sprawy Społeczne

Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki Moja Białołęka


Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki Moja Białołęka zostało założone na zebraniu założycielskim 2 czerwca 2008. W zebraniu założycielskim udział wzięło 26 członków założycieli – reprezentantów 11 ulic Białołęki wschodniej ulice Babinicza, Białołęcka, Calineczki, Kąty Grodziskie, Małego Księcia, Ruskowy Bród, Sielska, Traszki, Tymotki, Zdziarska, Warzelnicza. 

Jestem Inicjatorem i pomysłodawcą powstania Stowarzyszenia. Pomysł powstał po udziale w diagnozie potrzeb mieszkańców Białołęki przeprowadzonej w 2007 roku przez Uniwersytet Warszawski prof. Ewę Leś; REVES Europejską Sieć Miast i Regionów Gospodarki Społecznej Piotra Wołkowińskiego i Urząd Dzielnicy Białołęka radnego Piotra Oracza w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL TO JEST PRACA. Jako wolontariusz projektu zorganizowałam spotkania z kilkunastoma grupami mieszkańców różnych grup społecznych. W ten sposób mieszkańcy ulic Calineczki, Małego Księcia, Ruskowego Brodu, Sielskiej uczestniczący w diagnozie poznali się i rozpoczęli wspólne działania. 

Pierwsze oddolne inicjatywy mieszkańców to uświadomione podczas diagnozy potrzeby: ochrona niszczejących cmentarzy ewangelickich, aby zachować szacunek dla byłych mieszkańców i pokazać dzieciom, że nie można godzić się na dewastację miejsc pochówku i pamięci; boisko i plac zabaw przy ul.Ruskowy Bród, budowa miasta w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem miasta i powstanie edukacyjnej zagrody wiejskiej. 

Członkowie stowarzyszenia wykonują prace społecznie. Jest to głównie działalność merytoryczna dotycząca analiz, opiniowania, przygotowywania, dyskusji i udziału w komisjach dialogu społecznego, dyskusjach. Członkowie stowarzyszenia podejmują inicjatywy na rzecz poprawy jakości warunków życia.