Obszary działania -> Historia, Kultura

01.09.2010 15:20 Kategoria: Historia, Kultura Wyświetl tylko kategorię:Historia, Kultura

Program Opieki nad Zabytkami


Program Opieki nad Zabytkami m.st. Warszawy na lata 2010 – 2013 określa preferowane działania poszczególnych dzielnic w dziedzinie polityki ochrony dziedzictwa kulturowego. Został przyjęty przez Radę Warszawy 15 lipca bieżącego roku.

Umieszczenie przedsięwzięcia w Programie nie jest równoznaczne z otrzymaniem funduszy na jego realizację. Jednak warszawscy społecznicy poświęcili dużo starań, aby umieścić propozycje  w programie, gdyż środki finansowe mogą być przyznane na te inwestycje, które zostały w nim ujęte.

W przygotowaniu uwag do Programu wzięłam udział jako przedstawiciel Stowarzyszenia Moja Białołęka, uczestnik Komisji Dialogu Społecznego ds. Dziedzictwa Kulturowego przy Konserwatorze Zabytków. 

Podczas pracy nad wnioskami zaprosiłam mieszkańców Zielonej Białołęki i organizacje pozarządowe działające na terenie Białołęki, zajmujące się tematyką historyczną do składania uwag i wypracowania wspólnej listy.

Propozycja zadań została pozytywnie przyjęta przez Burmistrza Jacka Kaznowskiego, a następnie przez Stołeczną Konserwator Zabytków. 

Współpraca z dzielnicą Białołęką została przedstawiona uczestnikom konsultacji przez organizatorów konsultacji jako „wzorcowa”. „Białołęka potrafi współpracować” – podsumowała po konsultacjach pani Konserwator. 

Elementy Programu Opieki nad Zabytkami Dzielnicy Białołęka  

Priorytet I

 • Rekonstrukcja jednego z epizodów Bitwy Grochowskiej Powstania Listopadowego, Organizacja Dni Białołęki 
 • Stworzenie ścieżki rowerowej i rowerowych przystanków archeologicznych na terenie wykopalisk archeologicznych obszaru Kąty Grodziskie 
 • Opracowanie historycznej ścieżki edukacyjnej rowerowo-pieszej, z uwzględnieniem wielokulturowości Białołęki 
 • Ochrona dworków i innych murowanych budynków przedwojennych - m.in. Domu Samarytanek, zabudowy murowantej wzdłuż ulicy Modlińskiej 

Priorytet II

 • Powstanie budynku dla spotkań z historią na ul. Ruskowy Bród. 
 • Ochrona drewnianych domów (zwłaszcza: ul. Karnicka, ul. Kąty Grodziskie, Kępa Tarchomińska, ul. Modlińska 281, ul. Poetów, ul. Szynowa i Wenecka - "Białołęka kolejarska"...) 
 • Wpis do rejestru zabytków drewnianego budynku typu "świdermajer" przy Fletniowej 2 - remont, organizacja dzielnicowego muzeum 
 • Ochrona zabudowań fabrycznych "czerwona cegła" przy Aromie, budynek ul. Modlińska 275 

Priorytet III

 • Utworzenie miejsca edukacji pozaszkolnej "Mazowieckie Centrum w Centrum", czyli edukacyjnej zagrody wiejskiej promującej kulturę Mazowsza 
 • Opracowanie i powieszenie tablic pamiątkowych, m.in. Sierpniowy Dramat Płud (np. na kapliczce przy ulicy Strzybnickiej lub przy Miejscu Pamięci w Płudach) 
 • Wirtualne Muzeum Białołęki 
 • Wydanie cyklicznego wydawnictwa dot. Dziejów Białołęki "Roczniki historyczne”
 • Rewitalizacja kanału Żerańskiego
 • Program Moje Miasto Warszawa - udostępniający uczniom z białołęckich szkół autobusu szkolnego do muzeów