Obszary działania -> Zagospodarowanie przestrzenne

04.09.2010 14:59 Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Wyświetl tylko kategorię:Zagospodarowanie przestrzenne

Plan Kąty Grodziskie


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Kąty Grodziskie będzie stanowił podstawę planowania przestrzennego obszaru wschodniej Białołęki z liniami rozgraniczającymi: od północy - ul. Zdziarskiej, od wschodu – Trasy Olszynki Grochowskiej, od południa – granica planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego od ul. Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej, od zachodu – ul. Płochocińskiej.

Plan jest w trakcie opracowania na skutek podjętej przez Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki „Moja Białołęka” inicjatywy. Pierwotny plan był fragmentem planu x-71. cz. 1 sporządzonego w oparciu o wadliwe przepisy prawne z 1994 r. Jego zapisy dopuszczały chaos przestrzenny, były sprzeczne z zapisami ze studium i w efekcie stanowiły podstawę nieludzkich warunków życia.

Poprzedni plan nie miał podziału na kwartały budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. Nie posiadał zapisów związanych z koniecznością powstawania pasów zieleni wokół osiedli, które są terenem rekreacyjnym dla mieszkańców oraz kameralną osłoną od sąsiednich inwestycji. Nie przewidywał odpowiednich parametrów dróg i rezerw terenów pod szkoły, przedszkola, miejsca usług publicznych.

W ramach przedstawienia zagrożenia chaosu przestrzennego, zmierzającego do kryzysu na wielką skalę - Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki podjęło akcję obywatelską -  „Białołęka - Warszawska Wenecja czy trzeci świat ?” W ramach akcji odbyło się kilkanaście spotkań z radnymi miasta Komisji Ładu Przestrzennego. Uczestniczyłam w spotkaniach z radnymi i spotkałam się z  Wice Prezydentami Warszawy - Włodzimierzem Paszyńskim i Jackiem Wojciechowiczem.

W raporcie obywatelskim zwracaliśmy uwagę na problemy społeczne, w szczególny sposób  niebezpieczeństwo załamania się mieszkańców, podobnie jak miało to miejsce na przedmieściach Paryża. Wadliwe plany tworza szczególnie trudne warunki życia np. określają 1,2  miejsca parkingowego na rodzinę (mieszkanie), natomiast w warunkach braku komunikacji miejskiej i infrastruktury wymagane są przynajmniej dwa. Budują miasta bez placów zabaw, przestrzeni społecznej, boisk, klubów, miejsc rekreacji i kultury.

W wyniku akcji radni miasta wsparli działania mieszkańców i tym samym poparli wcześniejszą uchwałę radnych Białołęki wnioskujących o zmianę planu. Opracowanie planu Kąty Grodziskie w oparciu o aktualną ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwi harmonijne zagospodarowanie obszaru 200 hektarów wschodniej Białołęki.