Obszary działania -> Komunikacja i infrastruktura

28.08.2010 13:55 Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Wyświetl tylko kategorię:Komunikacja i infrastruktura

Most nad Kanałem Żerańskim


Most na Kanale Żerańskim umożliwia połączenie z ul. Mochtyńskiej z ul.Płochocińską, a tym samym dotarcie Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego i innych służb miejskich do licznych osiedli we wschodniej Białołęce. Jest istotnym połączeniem dla mieszkańców osiedli Kobiałka, Regaty, Płochocińska.

W 2008 roku most uległ zniszczeniu. W wyniku nadmiernej eksploatacji pojawiła się dziura o średnicy ok. 1,5 metra. Wyrwę zamurowano i ustawiono betonowe blokady, ograniczające przeprawę ciężarówek, a tym samym uniemożliwiające kursowanie komunikacji miejskiej czy specjalistycznych służb np. straży pożarnej.

W związku z fatalnym stanem  Mostu, postawieniem betonowych blokad i możliwością zamknięcia mostu - Moja Białołęka podjęła działania w styczniu 2009 w sprawie odbudowy nowego mostu. Inicjatywa ta była prowadzona przy aktywnym wsparciu Władz Dzielnicy Białołęka, Radnych Miasta  oraz środowiska Szkoły Podstawowej Nr 31 - uczniów, rodziców i nauczycieli.
 
W Telewizyjnym Kurierze Warszawskim pojawiła się wypowiedź, że „ most na Kanale Żerańskim był budowany do przeprawy bydła”. Stowarzyszenie Moja Białołęka i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 zorganizowali Konkurs na „Najpiękniejszą Krowę na Moście”. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 31 wykonali makiety krów i w uroczystym pochodzie zaprowadziły je na most. Dzięki zaangażowaniu mediów w to wydarzenie, udało się przekazać wiadomość, że most jest potrzebny, w szczególności uczniom mieszkającym po drugiej stronie Kanału. Makiety krów pojechały także do ZDM i pałacu Prezydenta m.st. Warszawy. W odpowiedzi na nasz apel Rada m.st. Warszawy przyznała ok. 20 mln na budowę mostu. Docelowo kosztował ok. 8 mln zł.
 
Historia społecznej walki o most w której brałam udział jako prezeska Stowarzyszenia Moja Białołęka, przewodnicząca Rady Rodziców SP 31, koordynatorka inicjatywy jest na stronie Stowarzyszenia Moja Białołęka http://www.mojabialoleka.pl/szczegoly/article/234.html
 
W 2011 w marcu istnieje zagrożenie, że most nie powstanie w związku z zagrożeniem opóźnienia realizacji. Na moją prośbę Zarząd Dzielnicy Białołęka organizuje spotkanie z ZDM.

Zapytanie w interpelacji:
budowy mostu nad Kanałem Żerańskim http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000c1137/ulrvhwchwwoyzppsaurbekmyvwvtojzk/106borowska.pdf

Odpowiedzi: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000e30f2/jwtqzljfrtuikeotjadrkjcmuihlytui/1062borowska.pdf

Mapka: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000e30f2/jwtqzljfrtuikeotjadrkjcmuihlytui/1062borowska.pdf
 
Zostają podjęte działania przeciwdziałaniu opóźnieniu. W maju 2012 nowy most nad Kanałem Żerańskim, który w  zostaje oddany do użytku. Niezwykłym wyróżnieniem są dla mnie oficjalne podziękowania od mieszkańców i statuetka jaką otrzymałam od Rady Rodziców SP 31 podczas otwarcia mostu. http://www.agnieszkaborowska.pl/aktualnosci-ab/szczegoly/article/550.html