Obszary działania

Zagospodarowanie przestrzenne

18.08.2019

Ścieżka rowerowo-rolkowa

Rowerem i na rolkach. Pomysł dla Ostródzkiej Pomiędzy szkołami przy Ostródzkiej i Warzelniczej powstała ścieżka rowerowo-rolkowa, która w przyszłości może stać się linearnym parkiem.[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

18.08.2019

Park Syrenki

Statek, trampoliny... i nietoperze. Park Syrenki zaprasza Wraz z wiosennymi promieniami słońca na Białołęce pojawił się nowy teren rekreacyjno-sportowy. To Park Syrenki położony w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Żerańskiego....[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

18.08.2019

Centrum Lewandów

W radzie m.st. Warszawa wsparłam głos mieszkańców wyrażonego w petycji mieszkańców Białołęki pdt. „Park przy Szkole”. Wniosłam wraz z innymi radnymi o nadanie priorytetu utworzenia koncepcji i studium wykonania Parku Lewandów...[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

03.11.2014

Polana nad Kanałem Żerańskim - miejsce z potencjałem

W bezpośrednim sąsiedztwie Miasteczka Regaty, nad Kanałem Żerańskim, powstał nowy teren rekreacyjny. Początkowo jest to polana z grillami, ławeczki oraz boisko z wysięgnikami do gry w piłkę siatkową. Miejsce to ma jednak olbrzymi...[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

Komunikacja i infrastruktura

03.11.2014

Zdziarska

Zdziarska jest jedną z nielicznych poprzecznych ulic wschodniej Białołęki. Wąska, bez pobocza, bez chodnika. Przechodzi przez most nad rzeką Długą, na którym z ledwością mieszczą się dwa samochody. I przy tym jest codzienną drogą...[więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

03.11.2014

Głębocka

Wygraliśmy! Będzie modernizowana ul. Głębocka! W najbliższych latach powstanie za 21 mln 200 tys. zł. Nowa droga będzie miała obustronne chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe,...[więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

04.02.2011

Kąty Grodziskie

ul.Kąty Grodziskie to jedna z głównych ulic wsch.Białołęki o bardzo dużym ruchu. W ciągu najbliższych trzech lat będzie wyprowadzać ruch z pobliskiego 5 tys osiedla Zielona Dolina. Ulica jest kręta, bez oświetlenia, chodnika,...[więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

04.02.2011

Berensona od Oknickiej do granicy z Markami

Ulica Berensona jest jedną z czterech głównych poprzecznych dróg na terenie wschodniej Białołęki. W Studium Obsługi Komunikacyjnego Obszaru Wsch. Białołęki została określona jako istotne dla mieszkańców połączenie jednego krańca...[więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

Zdrowie, Sprawy Społeczne

08.11.2014

Wielospecjalistyczna Przychodnia ze Szpitalem Jednego Dnia

Jako Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prowadzę od 2010 roku działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w Białołęce.[więcej]

Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Zdrowie, Sprawy Społeczne

06.11.2014

Szkoła Liderów

Jestem absolwentką Szkoły Liderów oraz uczestniczką programów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestniczę w spotkaniach wzmacniających moje działania społeczne oraz rozwijających umiejętności jako liderki zmiany. Na...[więcej]

Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Zdrowie, Sprawy Społeczne

03.11.2014

Świetlice na osieldach

Inicjuję kupno lokalów pod użyteczność społeczną - tak aby tworzyć kluby osiedlowe, miejsca na zajęcia dla dzieci, animacja kulturalno - społeczną - petycja mieszkańców i Stowarzyszenia Moja Białołęka została podpisana przez...[więcej]

Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Zdrowie, Sprawy Społeczne

02.11.2014

Budżet Partycypacyjny

Od 2013 roku jako jedyna przedstawicielka radnych dzielnicowych znajduję się w Radzie Budżetu Partycypacyjnego Prezydent m.st. Warszawy. W zespole dzielnicowym uczestniczę jako reprezentantka strony społecznej – Stowarzyszenia...[więcej]

Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Zdrowie, Sprawy Społeczne

Historia, Kultura

06.11.2014

Edukacyjny Zakątek o Kulturze Mazowsza

We współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Urzędem Dzielnicy Białołęka, Stowarzyszeniem Moja Białołęka w parku przy ul. Magicznej powstało pierwsze plenerowe miejsce do zajęć kulturalnych na terenie wschodniej...[więcej]

Kategoria: Historia, Kultura Historia, Kultura

05.11.2014

Zakątek Pamięci o Osadnikach Ewangelickich

W 2012 roku po 5 latach starań we współpracy ze Stowarzyszeniem Moja Białołęka, Urzędem dzielnicy Białołęka i władzami Kościoła Ewangelickiego – Augsburskiego w parku Bociani Zakątek powstało miejsce pamięci poświęcone osadnikom...[więcej]

Kategoria: Historia, Kultura Historia, Kultura

03.11.2014

Zielona Biblioteka

Nowa biblioteka - Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci Nr 124 - zajmuje 243 m2 powierzchni na dwóch piętrach. Położona jest przy ul. Berensona 38. Jest to pierwsza publiczna biblioteka na zielonej Białołęce.[więcej]

Kategoria: Historia, Kultura Historia, Kultura

02.11.2014

Miasto jak My Białołęczanie

Zapraszam Państwa do zapoznania się z wystawą plenerową „Miasto jak My Białołęczanie”, która powstała dzięki mojej inicjatywie w Stowarzyszeniu Moja Białołęka jako projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa. Jak dotąd była...[więcej]

Kategoria: Historia, Kultura Historia, Kultura

Dzieci i młodzież

18.08.2019

Inicjatywy z młodzieżą

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

02.11.2014

Dni Odkrywców Kosmosu

Są to spotkania z Astronomami, pokazy filmów o kosmosie dla dzieci w mobilnym planetarium organizowane przez Stowarzyszenie Moja Białołęka. Eksperymenty i doświadczenia, np. pokaz powstawania komety przeprowadzany przez Centrum...[więcej]

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

02.11.2014

Tydzień Kwitnących Akacji „Kocha, Lubi, Szanuje, Nie chce, Nie dba, Żartuje”

Są to warsztaty Stowarzyszenia Moja Białołęka wspierające rozwój osobisty Gimnazjalistów. Odbywają się na wiosnę, gdy kwitną akacje - w parku Bociani Zakątek i jeśli pada deszcz - w szkołach. Jest to nieformalne święto...[więcej]

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

02.11.2014

Debata młodzieżowa

W czerwcu w Gimnazjum nr 164 odbyła się debata, w której wzięło udział sześćdziesięciu młodych ludzi z trzech gimnazjów: 122, 125 i 164. Przedmiotem rozmowy były trzy obszary: aktywności kulturalne młodzieży, komunikacja...[więcej]

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

Ochrona środowiska

18.08.2019

Odwodnienie Trasy S8 w okolicach Decathlona, Centrum Handlowego, Osiedla Lewandów Leśny, ul. Głębockiej

Mieszkańcy osiedli położonych w sąsiedztwie Trasy Toruńskiej m.in. Lewandów Duży, Derby, Lewandów Leśny zwracają uwagę na problem niedrożnych i niewydolnych rowów melioracyjnych, co ma wpływ na ryzyko zalewania ich posesji...[więcej]

Kategoria: Ochrona środowiska

18.08.2019

Rowy melioracyjne

W Radzie m.st. Warszawa zajmuję się przeciwdziałaniom zmiany klimatu zwracając uwagę na potrzebę istnienia sprawnego systemu odwodnienia, tworzenia zbiorników retencyjnych i zapobiegania powodziom oraz suszy. [więcej]

Kategoria: Ochrona środowiska

02.11.2014

rzeka Długa

Odcinek rzeki Długiej przepływającej przez Białołękę w części wschodniej ma 5.5 km. Jak w Mińsku Mazowieckim intensywnie pada deszcz,  to u nas podnosi się poziom wody, gdyż jej początek jest w okolicach tego miasta. Rzeka...[więcej]

Kategoria: Ochrona środowiska