18.08.2019

Ścieżka rowerowo-rolkowa

Rowerem i na rolkach. Pomysł dla Ostródzkiej Pomiędzy szkołami przy Ostródzkiej i Warzelniczej powstała ścieżka rowerowo-rolkowa, która w przyszłości może stać się linearnym parkiem.[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

18.08.2019

Park Syrenki

Statek, trampoliny... i nietoperze. Park Syrenki zaprasza Wraz z wiosennymi promieniami słońca na Białołęce pojawił się nowy teren rekreacyjno-sportowy. To Park Syrenki położony w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Żerańskiego....[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

18.08.2019

Centrum Lewandów

W radzie m.st. Warszawa wsparłam głos mieszkańców wyrażonego w petycji mieszkańców Białołęki pdt. „Park przy Szkole”. Wniosłam wraz z innymi radnymi o nadanie priorytetu utworzenia koncepcji i studium wykonania Parku Lewandów...[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

18.08.2019

Inicjatywy z młodzieżą

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

18.08.2019

Wnioski do Studium

Wraz z radną Anną Myślińską, Stowarzyszeniem Moja Białołęka oraz mieszkańcami przygotowałam gotowe propozycje wniosków, które zgłosiłyśmy do Studium Warszawy.[więcej]


18.08.2019

Koncepcja przebudowy odcinka ujściowego Kanału Nowego do Kanału Żerańskiego

Kanał Nowy stanowi jeden z głównych odbiorników wód z sieci rowów melioracyjnych oraz ich doprowadzalników terenu wschodniej Białołęki. Urządzenie odprowadza wody opadowe i roztopowe m.in. z terenu osiedli Augustów, Grodzisk,...[więcej]


18.08.2019

Odwodnienie Trasy S8 w okolicach Decathlona, Centrum Handlowego, Osiedla Lewandów Leśny, ul. Głębockiej

Mieszkańcy osiedli położonych w sąsiedztwie Trasy Toruńskiej m.in. Lewandów Duży, Derby, Lewandów Leśny zwracają uwagę na problem niedrożnych i niewydolnych rowów melioracyjnych, co ma wpływ na ryzyko zalewania ich posesji...[więcej]

Kategoria: Ochrona środowiska

18.08.2019

Rowy melioracyjne

W Radzie m.st. Warszawa zajmuję się przeciwdziałaniom zmiany klimatu zwracając uwagę na potrzebę istnienia sprawnego systemu odwodnienia, tworzenia zbiorników retencyjnych i zapobiegania powodziom oraz suszy. [więcej]

Kategoria: Ochrona środowiska

08.11.2014

Wielospecjalistyczna Przychodnia ze Szpitalem Jednego Dnia

Jako Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prowadzę od 2010 roku działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w Białołęce.[więcej]

Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Zdrowie, Sprawy Społeczne

06.11.2014

Szkoła Liderów

Jestem absolwentką Szkoły Liderów oraz uczestniczką programów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestniczę w spotkaniach wzmacniających moje działania społeczne oraz rozwijających umiejętności jako liderki zmiany. Na...[więcej]

Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Zdrowie, Sprawy Społeczne

06.11.2014

Edukacyjny Zakątek o Kulturze Mazowsza

We współpracy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Urzędem Dzielnicy Białołęka, Stowarzyszeniem Moja Białołęka w parku przy ul. Magicznej powstało pierwsze plenerowe miejsce do zajęć kulturalnych na terenie wschodniej...[więcej]

Kategoria: Historia, Kultura Historia, Kultura

05.11.2014

Zakątek Pamięci o Osadnikach Ewangelickich

W 2012 roku po 5 latach starań we współpracy ze Stowarzyszeniem Moja Białołęka, Urzędem dzielnicy Białołęka i władzami Kościoła Ewangelickiego – Augsburskiego w parku Bociani Zakątek powstało miejsce pamięci poświęcone osadnikom...[więcej]

Kategoria: Historia, Kultura Historia, Kultura

03.11.2014

Polana nad Kanałem Żerańskim - miejsce z potencjałem

W bezpośrednim sąsiedztwie Miasteczka Regaty, nad Kanałem Żerańskim, powstał nowy teren rekreacyjny. Początkowo jest to polana z grillami, ławeczki oraz boisko z wysięgnikami do gry w piłkę siatkową. Miejsce to ma jednak olbrzymi...[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

03.11.2014

Świetlice na osieldach

Inicjuję kupno lokalów pod użyteczność społeczną - tak aby tworzyć kluby osiedlowe, miejsca na zajęcia dla dzieci, animacja kulturalno - społeczną - petycja mieszkańców i Stowarzyszenia Moja Białołęka została podpisana przez...[więcej]

Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Zdrowie, Sprawy Społeczne

03.11.2014

Zielona Biblioteka

Nowa biblioteka - Wypożyczalnia dla Dorosłych i Dzieci Nr 124 - zajmuje 243 m2 powierzchni na dwóch piętrach. Położona jest przy ul. Berensona 38. Jest to pierwsza publiczna biblioteka na zielonej Białołęce.[więcej]

Kategoria: Historia, Kultura Historia, Kultura

03.11.2014

Zdziarska

Zdziarska jest jedną z nielicznych poprzecznych ulic wschodniej Białołęki. Wąska, bez pobocza, bez chodnika. Przechodzi przez most nad rzeką Długą, na którym z ledwością mieszczą się dwa samochody. I przy tym jest codzienną drogą...[więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

03.11.2014

Głębocka

Wygraliśmy! Będzie modernizowana ul. Głębocka! W najbliższych latach powstanie za 21 mln 200 tys. zł. Nowa droga będzie miała obustronne chodniki, przejścia dla pieszych, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe,...[więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

02.11.2014

Dni Odkrywców Kosmosu

Są to spotkania z Astronomami, pokazy filmów o kosmosie dla dzieci w mobilnym planetarium organizowane przez Stowarzyszenie Moja Białołęka. Eksperymenty i doświadczenia, np. pokaz powstawania komety przeprowadzany przez Centrum...[więcej]

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

02.11.2014

Tydzień Kwitnących Akacji „Kocha, Lubi, Szanuje, Nie chce, Nie dba, Żartuje”

Są to warsztaty Stowarzyszenia Moja Białołęka wspierające rozwój osobisty Gimnazjalistów. Odbywają się na wiosnę, gdy kwitną akacje - w parku Bociani Zakątek i jeśli pada deszcz - w szkołach. Jest to nieformalne święto...[więcej]

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

02.11.2014

rzeka Długa

Odcinek rzeki Długiej przepływającej przez Białołękę w części wschodniej ma 5.5 km. Jak w Mińsku Mazowieckim intensywnie pada deszcz,  to u nas podnosi się poziom wody, gdyż jej początek jest w okolicach tego miasta. Rzeka...[więcej]

Kategoria: Ochrona środowiska

02.11.2014

Budżet Partycypacyjny

Od 2013 roku jako jedyna przedstawicielka radnych dzielnicowych znajduję się w Radzie Budżetu Partycypacyjnego Prezydent m.st. Warszawy. W zespole dzielnicowym uczestniczę jako reprezentantka strony społecznej – Stowarzyszenia...[więcej]

Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Zdrowie, Sprawy Społeczne

02.11.2014

Debata młodzieżowa

W czerwcu w Gimnazjum nr 164 odbyła się debata, w której wzięło udział sześćdziesięciu młodych ludzi z trzech gimnazjów: 122, 125 i 164. Przedmiotem rozmowy były trzy obszary: aktywności kulturalne młodzieży, komunikacja...[więcej]

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

02.11.2014

Miasto jak My Białołęczanie

Zapraszam Państwa do zapoznania się z wystawą plenerową „Miasto jak My Białołęczanie”, która powstała dzięki mojej inicjatywie w Stowarzyszeniu Moja Białołęka jako projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa. Jak dotąd była...[więcej]

Kategoria: Historia, Kultura Historia, Kultura

10.01.2012

Plan Augustów

W związku z przystąpieniem przez Władze m.st. Warszawy do sporządzania planu rejonu Augustów w Białołęce, zwróciłam się z wnioskiem o przeanalizowanie przez Zarząd Transportu Miejskiego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania...[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

04.02.2011

Kąty Grodziskie

ul.Kąty Grodziskie to jedna z głównych ulic wsch.Białołęki o bardzo dużym ruchu. W ciągu najbliższych trzech lat będzie wyprowadzać ruch z pobliskiego 5 tys osiedla Zielona Dolina. Ulica jest kręta, bez oświetlenia, chodnika,...[więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

04.02.2011

Berensona od Oknickiej do granicy z Markami

Ulica Berensona jest jedną z czterech głównych poprzecznych dróg na terenie wschodniej Białołęki. W Studium Obsługi Komunikacyjnego Obszaru Wsch. Białołęki została określona jako istotne dla mieszkańców połączenie jednego krańca...[więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

05.11.2010

Plan Mańki Wschodnie

mapka[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

05.11.2010

Plan Kobiałka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Kobiałka (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

21.09.2010

Plan Lekcji z mapą Zielonej Białołęki

Mapa Zielonej Białołęki obejmuje obszar pomiędzy ul.Modlińską, a granicą Białołęki z Markami. Legenda Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Płudach, ul.KlasykówDom drewniany z poczatku XX w. tzw. Świdermajer,...[więcej]

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

05.09.2010

Bociani Zakątek - park, boisko, plac zabaw przy ul. Ruskowy Bród

Pierwszy na terenie Białołęki wschodniej teren rekreacyjno-sportowy, który powstał w wyniku inicjatywy mieszkańców skupionych w Partnerstwie Ulic Zielonej Białołęki.[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

04.09.2010

Plan Kąty Grodziskie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Kąty Grodziskie będzie stanowił podstawę planowania przestrzennego obszaru wschodniej Białołęki z liniami rozgraniczającymi: od północy - ul. Zdziarskiej, od wschodu – Trasy...[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

03.09.2010

Plan Mańki Zachodnie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)  Mańki Zachodnie został wyodrębniony z planu X-71 cz.1  największego planu Białołęki (670 ha). Określa warunki zabudowy wschodniej Białołęki w górnej jej części:...[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

01.09.2010

Program Opieki nad Zabytkami

Program Opieki nad Zabytkami m.st. Warszawy na lata 2010 – 2013 określa preferowane działania poszczególnych dzielnic w dziedzinie polityki ochrony dziedzictwa kulturowego. Został przyjęty przez Radę Warszawy 15 lipca bieżącego...[więcej]

Kategoria: Historia, Kultura Historia, Kultura

30.08.2010

Rozbudowa Zespołu Szkół nr 43 przy ul.Kobiałka

W lipcu 2009 roku istniało zagrożenie przesunięć budżetowych, w wyniku których pieniądze, przeznaczone na rozbudowę szkoły, zostałyby przesunięte na kolejne lata.[więcej]

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne

28.08.2010

Most nad Kanałem Żerańskim

Most na Kanale Żerańskim umożliwia połączenie z ul. Mochtyńskiej z ul.Płochocińską, a tym samym dotarcie Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego i innych służb miejskich do licznych osiedli we wschodniej Białołęce. Jest istotnym...[więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

27.08.2010

Studium Komunikacji Wschodnich obszarów Białołęki

Studium Komunikacji Wschodnich obszarów Białołęki zostało określone w 2006 przez Radę Miasta jako „niezbędny do wykonania warunek prawidłowego prowadzenia procesów inwestycyjnych” na terenie wsch. Białołęki (Studium Uwarunkowań...[więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

26.08.2010

Rowerowe przystanki archeologiczne

Rowerowe przystanki archeologiczne to prosty pomysł utworzenia przystanków rowerowych wraz z tablicami informacyjnymi. [więcej]

Kategoria: Komunikacja i infrastruktura Komunikacja i infrastruktura

15.08.2010

Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki Moja Białołęka

Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki Moja Białołęka zostało założone na zebraniu założycielskim 2 czerwca 2008. W zebraniu założycielskim udział wzięło 26 członków założycieli – reprezentantów 11 ulic Białołęki wschodniej ulice...[więcej]

Kategoria: Zdrowie, Sprawy Społeczne Zdrowie, Sprawy Społeczne

14.08.2010

Bociani Zakątek

Bociani Zakątek to przyszła nazwa terenu rekreacyjnego przy Ruskowym Brodzie. Została zaproponowana przez dzieci, w konkursie którego celem była edukacja obywatelska i pobudzanie do trwałych działań na rzecz ochrony środowiska...[więcej]

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

13.08.2010

Akcja Krowa na moście

Akcja krowa na moście została zorganizowana przez radę rodziców szkoły nr 31 przy współudziale Stowarzyszenia Moja Białołęka. Uczestniczyłam w niej jako przewodnicząca rady rodziców, przedstawiciel Mojej Białołęki i mama dwóch...[więcej]

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież

11.08.2010

Współpraca z młodzieżą

Młodzież pisząca prace  o zagospodarowaniu przestrzennym Białołęki, szuka źródeł informacji o procesach jakie zachodzą w naszej dzielnicy. Wiedza na temat w chwili obecnej jest nieusystematyzowana, także jest...[więcej]

Kategoria: Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież