11.01.2019 19:42

Wielka bitwa o małe gruntówki !


Razem z Aleksandra Gajewska i Magdalena Roguska  wnioskujemy o zwiększenie finansowania programu dedykowanego utwardzeniu dróg gruntowych.  W ciągu 2 lat ponad 60 dróg lokalnych w Warszawie zyskało nową nawierzchnię, a mieszkańcy Białołęki i innych dzielnic czekają na następne.

Złożyłyśmy interpelację w sprawie zwiększenia finansowania Programu poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych w latach 2019-2020.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/396EEA62-D1A7-480C-9AFC-F9421E742C75,frameless.htm