07.01.2019 19:41

Jaka ma być Białołęka? Wnioski do Studium Warszawy


Tylko do 9 stycznia można złożyć wniosek do Studium Warszawy.

Wraz z Anna Myślińska mieszkańcami i Stowarzyszeniem Moja Białołęka przygotowałam rekomendacje dbające o wysoką jakość życia na Białołęce oraz ochronę jej przyrodniczego charakteru.

Każdy chętny może je przesłać składając wniosek do studium.

Znajdziemy wśród nich - nowe centra lokalne, ujęcie zasobów naturalnych – rzeki Wisły, rzeki Długiej, Kanału Żerańskiego, sieci kanałów, kompleksów leśnych, wydm w kształtowaniu przestrzeni rekreacji, edukacji, sportu, kultury przy zachowaniu ich przyrodniczego charakteru. Całkowity zakaz zabudowy zwartej na terenach przyrodniczych tj. wydmach, kompleksach leśnych. Zachowanie i objęcie ochroną szlaków zwierzyny leśnej.

Są też propozycje zaplanowania inwestycji zwiększających jakość życia mieszkańców obszaru w tym postulatów powstałych podczas badań Stowarzyszenia Moja Białołęka „Mapa Marzeń Koniecznych” tj. m.in. całorocznej górki narciarskiej nad Wisłą przy ul. Świderskiej, koło Mostu Północnego, Warszawskiego Centrum Sportów Wodnych, City Farm, czyli parku rozrywki z możliwością edukacji dla dzieci i dorosłych.

Powstanie przestrzeni biurowej i miejsc pracy w rejonie ulic Annopol i Marywilskiej. Rewitalizacja obszaru Annopol. Rewitalizacja rejonu Świdra, rejonu starej betoniarni na ul. Białołęckiej. Posadzenie drzew w miejscu starej fabryki nad Wisłą.

Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, modernizacja obwałowania rzeki Długiej i utworzenie portu u ujścia rzeki z Ośrodkiem sportu i rekreacji z usługami edukacyjnymi oraz Parku i Edukacyjnego Centrum Przyrodniczego w rejonie ul. Zaułek – Wyszkowska.

Zapraszamy do składania podpisów i wysłania do dnia 9 stycznia (środa) pocztą na adres Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium. Wnioski można też złożyć osobiście.

Pismo do pobrania i więcej informacji
www.mojabialoleka.pl/szczegoly/article/847.html