12.12.2018 19:36

Dziś uczestniczyłam na spotkaniu zorganizowanym przez mieszkańców Lewandowa, którzy pokazywali duże wyzwania tego obszaru


Myślimy podobnie, gdyż moja pierwsza interpelacja w Radzie Miasta jest poświęcona problemom ul. Geodezyjnej i tego obszaru.

W interpelacji zgłaszam potrzebę zaktualizowania Studium Obsługi Komunikacyjnej Wschodniego Obszaru Białołęki, uregulowania statusu ul. Geodezyjnej i poprowadzenia tą ulicą autobusu. Są to postulaty wypracowane z radną Anna Myślińska i zgłaszane wcześniej przez nią w interpelacji.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5365EA86-797E-49AD-9744-FA380A13BED5,frameless.htm