16.10.2018 19:34

Na Białołęce powstaje dom dziennego pobytu dla seniorów i klub "seniora". Pracujemy nad jego koncepcją.


Ośrodek Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka zorganizował spotkanie informacyjne dla wszystkich chętnych. Przedstawiłam na nim perspektywę samorządu i priorytety w tworzeniu miejsc integracji międzypokoleniowej, które wypracowałam podczas prac jako przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka.

Prelegentami byli również przedstawiciele OPS Żoliborz i OPS Wola. Gośćmi - Białołęcki Ośrodek Kultury, seniorzy - organizacje, kluby, przedstawiciele radnych dzielnicy m.in. Piotr Oracz z którym przez 8 lat uczestniczyłam w pracach komisji Polityki Społecznej. Byli także przedstawiciele Białołęckiej Rady Seniorów i jak na miejsce integracji przystało przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy. Urząd Dzielnica Białołęka współtworzył wydarzenie. Dziękuję organizatorowi, współtwórcom, gościom, uczestnikom.

W sposób szczególny - dziękuję pani Dyrektor Katarzynie Mandes-Kanarek i całemu zespołowi Ośrodka Pomocy Społecznej. To niezwykłe spotkanie uwolniło wiele dobrej energii skierowanej dla seniorów, młodych ludzi jak i przyszłych pokoleń.