15.12.2017 21:57

Mapa Marzeń Koniecznych Białołęczan - Konferencja


W grudniu odbyła się konferencja Mapa Marzeń Koniecznych Białołęczan. Był to finał projektu, mojego autorskiego projektu, jaki zrealizowałam wraz ze Stowarzyszeniem Moja Białołęka we współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka, OPS Białołęka.

Konferencja zgromadziła ponad stu uczestników, a wśród nich młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 368 i Liceum CV im. Z. Herberta. Wspólnie z młodzieżą prezentowałam marzenia  zdiagnozowane podczas badań.

Są to:  Centrum Lokalne na ul. Ostródzkiej, Warszawskie Centrum Sportów Wodnych, całoroczna górka narciarska nad Wisłą, potrzeba budowy mniejszych szkół oraz Halę targową z warzywami i warsztatami o zdrowym stylu życia.

Wśród prelegentów byli m.in. Piotr Wołkowiński, Angelika Gackowska Zastępca Dyrektora Lasów Miejskich,  Anna Grunwald kierownik z Muzeum dla Dzieci Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Katarzyna Kaszuba Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mławie, Maja Głowacka prezes Pracowni Edukacji Żywej, Urszula Zalewska Prezeska Fundacji Nadaktywni.

Podczas konferencji Stowarzyszenie Moja Białołęka przedstawiło publikację - Mapę Marzeń Koniecznych Białołęczan, która jest jednym z pierwszych w Polsce Społecznym Studium Inwestycji. Publikacja wypełnia lukę w tworzeniu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Jest nią brak obowiązkowej dyskusji o wizji obszaru przed przystąpieniem do sporządzania planu miejscowego. Mapa marzeń Białołęki będzie podpowiedzią dla planistów i inwestorów, jakie są marzenia mieszkańców, jacy oni są, a co zatem idzie, jak planować inwestycje, aby miasto tworzyło warunki dla lepszej jakości życia. Społeczne Studium Inwestycji zostanie przekazane planistom przygotowującym nowe plany miejscowe, a jest ich w chwili obecnej ok. 30.

Na zakończenie konferencji na uczestników czekała niespodzianka - kameralny koncert zespołu Megitza Trio. Koncert był zaproszeniem do odwiedzenia Mławy, w związku z planowanym podpisaniem listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Miastem Mława.

Projekt Mapa Marzeń Koniecznych Białołęczan został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.