16.01.2017 13:22

Wyślij uwagi MPZP obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta (Białołęka)

Po spotkaniu z mieszkańcami w sprawie wyłożonego planu Kanału Żerańskiego Agnieszka Borowska, Stowarzyszenie Moja Białołęka zebrało postulaty. Zapraszamy do poparcia wniosków mieszkańców.


Walczymy o  ścieżkę rowerową po obydwu stronach Kanału Żerańskiego, pomosty kajakowo-wędkarskie, port przy rzece Długiej, przedłużoną ulicę Bobrową oraz ścieżkę edukacyjną i ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
 
Tylko – do 19 stycznia można je złożyć.
 
Aby złożyć uwagi  należy:

  • pobrać wniosek: Uwagi_Kanal Zeranski_MojaBialoleka.doc
  • Uzupełnić dane wnioskodawcy
  • Podpisać na dole
  • Wysłać wniosek

 
 
Wysyłka mailem:
na adres: architektura(at)um.warszawa.pl
Dodać tytuł: Uwagi do MPZP obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta (Białołęka)
 
Wysyłka pocztą lub złożyć w urzędzie:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy Wydział Planowania Miejscowego
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Liczy się data stempla.
Zapraszamy po 5 osób do wysłania pisma.
‪#‎podajdalej ‪#‎Kanał Żerański

Pełen tekst wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kanału Żerańskiego na odcinku od ul. Zdziarskiej do północnej granicy miasta (Białołęka)
www.bialoleka.waw.pl/aktualnosc-1271-plan_miejscowy_obszaru_kanalu.html