06.04.2016 15:11

Kanał Żerański – spotkanie w sprawie rewitalizacji (11.04 godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Białołęka)

Zapraszam na spotkanie ws. w sprawie przyszłości Kanału Żerańskiego i jego bezpośredniego otoczenia w kontekście planowanej budowy gazociągu łączącego Rembelszczyznę z Elektrociepłownią Żerań z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Panem Michałem Olszewskim. Poniedziałek 11.04 godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Białołęka


Zwróciłam się z prośbą o przygotowanie informacji dotyczacych okolic osiedla Miasteczko Regaty, czyli:

1. Teren planowanego gazociągu (na odcinku od granicy miasta do ul. Białołęckiej)

2. Planowany teren rekreacyjno – sportowy przy ul. Długorzeczna

3. Teren przy Osiedlu Miasteczko Regaty (granica miasta do ul. Kobiałka)

4. Przystań kajakowa na terenie RZGW przy Osiedlu Miasteczko Regaty

 

Zapraszam do artykułu Kajakiem z miasteczka Regaty – podejście drugie

tustolica.pl/kajakiem-z-miasteczka-regaty-podejscie-drugie_72846