14.11.2014 18:45

Życzenia powodzenia od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności


Szanowna Pani,
 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności od blisko 15 lat działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji oraz przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju. Naszą misję możemy skutecznie realizować tylko dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu lokalnych działaczy i liderów. W tej grupie szczególną rolę i miejsce zajmują – najlepsi z najlepszych – Alumni Programu Liderzy PAFW, do których Pani należy.
Gratuluję Pani decyzji wzięcia udziału w tegorocznych wyborach samorządowych – odwagi, jaka za tą decyzją stoi oraz gotowości do przyjęcia współodpowiedzialności za kształtowanie przyszłości swojej lokalnej wspólnoty.
Wierzę, że wiedza, umiejętności, a przede wszystkim postawy i wartości promowane przez Program Liderzy PAFW są i będą dla Pani ważnym drogowskazem w prowadzonej działalności publicznej.
W imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności chciałbym przekazać Pani serdeczne pozdrowienia i życzenia sukcesu w nadchodzących wyborach samorządowych.

Z poważaniem,
 
Radosław Jasiński
Dyrektor Programowy
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności