03.11.2014 21:19

Chodnik na Skarbka z Gór


Co się dzieje z chodnikiem na ul. Skarbka z Gór? Najpierw bałagan podczas budowy, brak tymczasowych przejść dla pieszych, przemykające matki z wózkami z narażeniem życia przechodzą na drugą stronę. Teraz mieszkańcy zgłaszają - że po budowie zastali chodnik pofalowany, są zaglębienia i jest nierówny. "Nam się to nie podoba". Napisałam intepelację z prośbą o kontrolę. Moim zdaniem chodnik nadaje się do reklamacji.

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000fbe3d/qihscspbmemznyonxddkcjshjhzahcir/14471Borowska.pdf