19.03.2013 17:34

500 wniosków mieszkańców o budowę ul.Głębockiej, 2500 o inwestycje drogowe na terenie Białołęki Wschodniej

Interpelacja składana na sesji wraz z listami mieszkańców - Budowa ul. Głębockiej wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem. Przejście dla pieszych przed Parafią św. Szczepana Pierwszego Męczennika


Budowa ul. Głębockiej wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem
Przejście dla pieszych przed Parafią św. Szczepana Pierwszego Męczennika

W związku dramatycznym wypadkiem w którym zginęła kobieta na ul. Głębockiej w Zielonej Białołęce oraz wieloma sytuacjami niebezpiecznymi, brakiem przejść dla pieszych i obustronnych chodników na tej ulicy zwracam się z zapytaniem, czy po położeniu kanalizacji ulica będzie modernizowana? W chwili obecnej jest to jedna z najbardziej ruchliwych ulic Zielonej Białołęki, będąca bezpośrednią trasą wylotową na Trasę Toruńską. Ulica jest bez chodników, oświetlenia, dostatecznej ilości przejść dla pieszych, odwodnienia. Wokół ulicy położone są osiedla Derby, Lewandów, Agroman o łącznej ilości ok. 20 tys mieszkańców.

Otrzymujemy informację, że wkrótce będzie położona kanalizacja. Jednak nie wiemy czy po wybudowaniu kanalizacji m.st. Warszawa planuje inwestycje w modernizację drogi w tym budowę niezbędnych chodników i przejść dla pieszych. Ponieważ zamknięcie ulicy dla budowy kanalizacji będzie się odbywać bardzo dużymi kosztami społecznymi, organizacyjnymi, tymczasową organizacją ruchu, tymczasową  obsługą ZTM na innych drogach, wysoce zasadne wydaje się, aby zaraz po budowie kanalizacji rozpocząć kompleksową modernizację ulicy.

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy jest możliwe podjęcie tymczasowych kroków w celu zwiększenia bezpieczeństwa przed Parafią św. Szczepana Pierwszego Męczennika takich jak ustawienie znaków ograniczenia prędkości, znaków o miejscu niebezpiecznym, budowę tymczasowego przejścia?

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Radnych m.st. Warszawy o zaangażowanie i przyjazd na wizytę lokalną na tej ulicy.


W załączeniu przekazuję ok. 500 wniosków mieszkańców Białołęki o następującej treści:

„Mieszkańcy Zielonej Białołęki zwracają się z wnioskiem  do Prezydent m.st. Warszawy, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na ul. Głębockiej.

Ulica Głębocka jest jedną z najbardziej ruchliwych dróg w Zielonej Białołęce. Ulicą wjazdową przy Trasie Toruńskiej, bezpośrednim ciągiem komunikacyjnym samochodów, pieszych, rowerzystów do osiedli Lewandów, Derby, Agroman, w których zamieszkuje ponad 12 tys mieszkańców. Na ulicy Głębockiej o każdej porze dnia panuje intensywny ruch samochodowy: komunikacja miejska, ciężki transport (tranzyt, wielotonowe pojazdy z pobliskich budów), ponadto nieprzerwany ruch samochodów osobowych w obu kierunkach. Władze m.st. Warszawy wybudowały początkowy fragment ulicy Głębockiej od Trasy Toruńskiej wraz z rondem. Tą inwestycję należy kontynuować, w szczególności, że w najbliższym czasie będzie na ul. Głębockiej kładziona kanalizacja.

Niezmodernizowana część ulicy Głębockiej w większości ma wykonany chodnik tylko z jednej strony. Komunikacja i przejście przez ul. Głębocką na drugą stronę w niektórych miejscach jest praktycznie niemożliwe. Przy obecnym nasileniu ruchu, przy braku dostatecznego oświetlenia, szczególnie w godzinach popołudniowych dochodzi do wielu sytuacji skrajnie niebezpiecznych. Przy ul. Głębockiej położone są dwie parafie, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci,  kilkutysięczne osiedla, powstaje nowa szkoła podstawowa. Mieszkańcy położonych wokół osiedli nie mogą się poruszać bezpiecznie. Brak jest chodnika i dosiecznej ilości przejść dla pieszych.

Wnioskujemy, aby ulica Głębocka zaraz po budowie kanalizacji  została kompleksowo wybudowana wraz z obustronnymi chodnikami, przejściami dla pieszych, oświetleniem. Do momentu budowy kanalizacji - wnioskujemy o nową organizację ruchu i ograniczenie prędkości na odcinku przy Kaplicy oraz tymczasowe przejście dla pieszych z migającym światłem ostrzegającym o ruchu pieszych.”

W załączeniu przekazuję 2500 ponowienie wniosków Mieszkańców złożone do Władz m.st. Warszawy w listopadzie 2011 roku o następującej treści:

Mieszkańcy Białołęki wschodniej wnioskują do Władz m.st. Warszawy i Dzielnicy o zwiększenie środków finansowych na budowę dróg na terenie Białołęki wschodniej w celu poprawy bezpieczeństwa.

Z poważaniem,

Agnieszka Borowska