07.01.2011 16:34

ul.Berensona - odcinek ul.Ostródzka do ul.Skarbka z Gór

Odpowiedź w sprawie interpelacji


W odpowiedzi na interpelację złożoną do Zarządu Dzielnicy Białołęka http://www.agnieszkaborowska.pl/aktualnosci/szczegoly/article/391.html

otrzymałam informację, że odcinek ul.Berensona od ul.Ostródzkiej do ul.Skarbka z Gór zostanie poprawiony po okresie zimowym.

Odpowiedź Zarządu Dzielnicy Białołęka w sprawe interpelacji:

odpowiedz_w_sprawie_interpelacji_2.pdf