28.12.2010 18:25

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul.Zdziarska - Ostródzka, most nad rzeką Długą, rewitalizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Długiej

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam interpelację w następującej sprawie:


Przeanalizowanie sytuacji i poprawę oznakowania skrzyżowania ul.Zdziarska – ul.Ostródzka

W wyniku dużej ilości niebezpiecznych wypadków, licznych interwencji mieszkańców oraz wydania pozwolenia na budowę 5 tysięcznego osiedla w pobliżu skrzyżowania, konieczne staje się przeanalizowanie możliwości i podjęcie następujących działań:

1. Poprawa widoczności istniejących znaków STOP, dostawienie znaku UWAGA WYPADKI, ograniczenie prędkości na ul.Mochtyńskiej i ul.Ostródzkiej. Znak STOP jadąc od strony rzeki Długiej jest nieoświetlony. W porze zimowej słońce zachodzi o godz.16, czyli w momencie największego ruchu znak jest słabo widoczny. Kierowcy często nie zatrzymują się przed znakiem i jadą prosto przez skrzyżowanie.


2. Ustawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Zdziarska – ul.Ostródzka


3. Przeanalizowanie możliwości opracowania projektu i realizacji modernizacji skrzyżowania ul. Zdziarska-Ostródzka wraz z będącym w pobliżu skrzyżowaniem ul. Zdziarska- Kąty Grodziskie i mostem nad rzeką Długą. Obszar ten jest położony na trzech różnych planach MPZP Kąty Grodziskie, Mańki Zachodnie i Mańki Wschodnie opracowanych w chwili obecnej. Kompleksowy projekt do zaadaptowania na obszarze trzech różnych planów jest potrzebny. Wskazane jest także przystąpienie do projektu i modernizacji wałów przeciwpowodziowych na rzecze Długiej zgodnie z priorytetem Studium Zagospodarowania Przestrzennego M. St. Warszawy cz.1 str.41. Szerokość wałów, ich projekt będzie miał wpływ na układ drogowy, przebieg ścieżek rowerowych i zasadniczo podniesie bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Złożyłam do Zarządu Dzielnicy Białołęka w dn. 21.12.2010