20.09.2010 13:05

Moja - Nasza Białołęka, czyli lekarzu lecz się sam


Decyzję o wstąpieniu w szeregi Platformy Obywatelskiej  i kandydowaniu na radną Dzielnicy podjęłam m.in. po wpisaniu do programu m.st. Warszawy kilku projektów związanych z poprawą jakości życia mieszkańców Białołęki. Ich realizacja jest uzależniona od działań skutecznych radnych, otwartych na potrzeby mieszkańców. Stąd stwierdziłam, że moja obecność w Radzie Białołęki jest wskazana.


Projekty m.st. Warszawy tj. „Programu opieki nad Zabytkami”, to m.in. Mazowieckie Centrum w Centrum, czyli edukacyjna zagroda wiejska – miejsce edukacji pozaszkolnej o ekologii, biotechnologii, nowoczesnych źródłach pozyskiwania energii, jak również miejsce rekreacji i spędzania wolnego czasu rodzin z dziećmi. To rowerowe przystanki archeologiczne, ukazujące Białołękę sprzed tysięcy lat, oraz program Moje Miasto Warszawa, w którym uczniowie z białołęckich szkół mają do dyspozycji autokar dowożący uczniów do muzeów, wystaw i miejsc pamięci w Warszawie.


Uwagi do programu zgłaszałam jako przedstawiciel Partnerstwa Ulic Zielonej Białołęki „Moja Białołęka”, którego jestem pomysłodawcą i inicjatorem oraz pełnię funkcję prezesa. „Moja Białołęka” gromadzi społeczników ulic i osiedli zainteresowanych podejmowaniem wspólnych inicjatyw w celu poprawienia jakości życia mieszkańców Zielonej Białołęki. Działa ona w kilku kluczowych obszarach, takich jak: zagospodarowanie przestrzenne, komunikacja i infrastruktura, czas wolny i rekreacja, edukacja obywatelska. „Moja Białołęka” jest otwarta na współdziałanie z różnymi organizacjami i partiami.


Osobisty wybór Platformy Obywatelskiej związany był z tym, że w trakcie realizacji kluczowych inicjatyw „Mojej Białołęki” jako ich koordynatorka, odnajdowałam zrozumienie, wsparcie i współdziałanie ze strony przedstawicieli Platformy, w szczególności radnego Piotra Jaworskiego - członka założyciela i aktywnego działacza naszego stowarzyszenia. W sposób naturalny, podczas wspólnych działań zbudowaliśmy zespół, który zrealizował kilka niezwykle ważnych dla mieszkańców projektów.


Park, plac zabaw i boisko przy Ruskowym Brodzie


Park, plac zabaw jest inwestycją oczekiwaną przez mieszkańców wschodniej Białołęki. Powstaje z inicjatywy mieszkańców skupionych w „Moje Białołęce” i prowadziłam działania stowarzyszenia przez trzy lata ich trwania. Rola koordynatora jest trudna, mówiąc pokrótce i żartobliwie: trzeba wiedzieć „dlaczego”, mieć w sobie „to coś” najlepiej z długodystansowca, „coś” z czołgu i „coś” zwykłego – tak, aby ludzie odnajdowali sens wspólnych działań. Generalnie, zadaniem koordynatora inicjatyw lokalnych jest przekształcanie tego co niemożliwe w możliwe.


Realizując plan zagospodarowania terenu rekreacyjnego, Platforma Obywatelska zapewniła wysoką jakość współpracy, w szczególności podczas etapu projektowania. Nie jest to bez znaczenia, bo wybudować park to jedno, a wybudować park taki, jakiego oczekują mieszkańcy, to zupełnie coś innego. „Moja Białołęka” dodała do elementów obszaru ścieżkę ekologiczno- edukacyjną o florze i faunie okolicy, polanę na imprezy plenerowe, ogrodzenie dostosowane do ekspozycji wystaw, tablicę informacyjną. Jednym z bardziej przyszłościowych elementów terenu jest pozostawione miejsce na budynek do animacji obszaru np. na klub sportowy, klub dla mam, seniora lub filię Ośrodka Pomocy Społecznej bądź bibliotekę.


Mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na elementy zagospodarowania obszaru. Jest to idące z duchem czasu, nowatorskie rozwiązanie pozwalające na współuczestnictwo i podjęcie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przez przyszłych użytkowników.


 Most na Kanale Żerańskim


Jak w kostkach domina ustawianych i przewracających się aby odsłonić starannie zaplanowany obraz, elementy stawiane przez zaangażowane osoby w efekcie układają się we wzór nowego mostu ze ścieżką rowerową i wjazdami z ulicy Płochocińskiej i Mochtyńskiej. Most nad Kanałem Żerańskim to dobry przykład inicjatywy lokalnej łączącej środowisko społeczne z samorządowym. W inicjatywę byłam zaangażowana jako prezes Mojej Białołęki i koordynator inicjatywy ze strony stowarzyszenia, przewodnicząca rady rodziców Szkoły Podstawowej Nr 31, a także mama dwóch uczennic. Rozmawiałam z mediami, władzami m.st. Warszawy i Białołęki. W trakcie działań niewątpliwym atutem w przyznaniu dodatkowych środków w wysokości 1/3 budżetu Białołęki była Platforma Obywatelska, która ma swoich reprezentantów we władzach miasta oraz obywatelska akcja „Krowa na moście”.


Powyższe inicjatywy jak i inne działania wynikały z potrzeb mieszkańców. Szerzej przedstawiłam je na stronie www.agnieszkaborowska.pl.


Mieszkańcy stawiają wymagania i powinni oczekiwać od swoich radnych skuteczności. Jestem otwarta na nowe wyzwania, a Białołęka w całej swojej różnorodności jest moją miłością.

Agnieszka Borowska
Prezes Stowarzyszenia
Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki
„Moja Białołęka”
www.mojabialoleka.pl

 

Źródło: Nasza Białołęka http://www.naszabialoleka.pl/